Alzheimer Nederland

Alzheimer Cafés en Theehuizen

De Alzheimer Cafés, Theehuizen en Trefpunten zijn ontmoetingsplekken met maandelijkse informele bijeenkomsten voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De activiteiten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. 
 
Meerdere talen
Samen met de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland zijn er 230 Alzheimer Cafés, Trefpunten en enkele Alzheimer Theehuizen. In een Alzheimer Theehuis is de voertaal Turks of Marokkaans. Meer over het Alzheimer Theehuis.

NB In 1997 bedacht psychogerontoloog Dr. Bère Miesen het Alzheimer Café concept.
Alzheimer Nederland is samen met Bère Miesen octrooihouder voor Europa.

 


Op onderstaande kaart van Nederland vindt u de Alzheimer Cafés en Trefpunten met een grijze markering aangegeven en de Alzheimer Theehuizen met een rode.  Klik hier voor een tekstversie van deze kaart