Alzheimer Nederland

Als opname in zicht komt

Ondanks de inzet van de partner, kinderen, buren, vrienden, vrijwilligers en professionele hulpverleners kan het moment aanbreken dat de verzorging van iemand met dementie thuis onmogelijk wordt. Het is nuttig om tijdig informatie in te winnen over aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten van verpleeghuizen.


Ingrijpend
Opname in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel de persoon met dementie als de familie. Opname in een verpleeghuis moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Veel verpleeghuizen hebben wachtlijsten voor toekomstige bewoners. Informeer tijdig naar de aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten. Lees ook onze tips ter voorbereiding op een opname.

brochure-als-thuis-wonen-niet-meer-gaat-129x180.gif

Lees meer over alles wat met opname te maken heeft.
Download de brochure 'Als thuis wonen niet meer gaat' of één van onze andere brochures.


Kleinschalige zorg
Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij vormen er met elkaar een gewoon huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. De medewerkers zijn onderdeel van het huishouden. In de  ondersteuning en de zorg sluiten zij zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en de voorkeuren van de bewoners. Lees meer over kleinschalige zorg.

Handige websites:

  • Een overzicht van verpleeghuizen en kleinschalige zorginstellingen in Nederland vindt u op de website www.kiesbeter.nl
  • Voor een overzicht van particuliere zorgvoorzieningen: www.nevep.nl
  • De Herbergier is een zorgvoorziening voor mensen met dementie, waar zoveel mogelijk geprobeerd wordt het thuisleven na te bootsen: www.herbergier.nl
  • Op www.wonenmetdementie.nl vindt u onder het kopje 'Projecten bij u in de buurt' een overzicht van klein­schalige zorgvoorzieningen voor mensen met dementie