Alzheimer Nederland

Als opname in zicht komt

De verzorging van iemand met dementie wordt vaak zwaarder naarmate de ziekte erger wordt. Zeker als diegene na verloop van tijd 24 uur per dag zorg en aandacht nodig heeft. Opname in een verpleeghuis is dan meestal het beste alternatief, maar dat is wel een moeilijke beslissing.Het is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel de persoon met dementie als de familie. Het is nuttig om tijdig informatie in te winnen over aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten van verpleeghuizen.


Ingrijpend
Opname in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel de persoon met dementie als de familie. Opname in een verpleeghuis moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, www.ciz.nl). Veel verpleeghuizen hebben wachtlijsten voor toekomstige bewoners. Informeer tijdig naar de aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten. Lees ook onze tips ter voorbereiding op een opname.

brochure-als-thuis-wonen-niet-meer-gaat-129x180.gif

Lees meer over alles wat met opname te maken heeft.
Download de brochure 'Als thuis wonen niet meer gaat' of één van onze andere brochures.


Kleinschalige zorg
Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij vormen er met elkaar een gewoon huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. De medewerkers zijn onderdeel van het huishouden. In de  ondersteuning en de zorg sluiten zij zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en de voorkeuren van de bewoners. Lees meer over kleinschalige zorg.

Vrijwillige of gedwongen opname
Bij een aanvraag voor opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis moet door het CIZ worden vastgesteld of de persoon met dementie bezwaar heeft tegen opname. Door de ziekte kan iemand daar weinig inzicht in hebben en weigeren. Als iemand niet vrijwillig bereid is, kan een BOPZ indicatie (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen) worden afgegeven. Lees meer over opname in een verpleeghuis.

Handige websites: