Alzheimer Nederland

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. De problemen worden vaak niet herkend, en kunnen leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Jonge mensen met dementie vervullen nog andere rollen in de maatschappij en beseffen vaak beter dat ze ziek zijn.


Onbegrepen problemen
Dementie op jonge leeftijd begint meestal op een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. Vaak vallen veranderingen in het gedrag meer op dan de problemen met het geheugen. Op het werk gaat het mis of het werk komt niet meer af. Ook thuis merken mensen veranderingen, zoals in het gedrag of met de taal. Maar ook het huishouden kan een probleem worden. Deze veranderingen worden meestal niet direct herkend als verschijnselen die bij een dementie horen. Ze worden vaak geweten aan overspannenheid, depressie en relatieproblemen. Vaak geeft deze periode veel onzekerheid en spanningen thuis. Het besef dat het veranderde gedrag door de ziekte komt, en de patiënt hier niets aan kan doen, geeft duidelijkheid en wat rust bij de familie.

brochure-dementie-op-jonge-leeftijd-129x180.gif

Lees meer over dementie op jonge leeftijd. Vol informatie en praktische tips.
Download de brochure 'dementie op jonge leeftijd' of één van onze andere brochures.


Actieve rol in de maatschappij
Het verliesproces waar een jonge persoon met dementie mee te maken krijgt is ingrijpend. Jonge mensen spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Ze zullen niet snel hun positie als kostwinner en opvoeder willen opgeven, noch rollen en verantwoordelijkheden zoals geldzaken of autorijden, willen verliezen.

Doordat jonge mensen met dementie lichamelijk over het algemeen fit zijn, hebben ze de neiging zichzelf beter in te schatten dan ze in werkelijkheid zijn en geven ze de regie over hun leven niet gemakkelijk uit handen. Daarnaast beseffen jong dementerende mensen vaak beter dat ze ziek zijn. Gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn daarom veel heftiger.

Dementie en werk
Als iemand bij wie de diagnose dementie is gesteld nog werkt, is het raadzaam de diagnose snel te vertellen op het werk. Collega's hebben vaak in de gaten dat er dingen op het werk niet goed gaan. Het vertellen van de diagnose aan collega's, eventueel samen met partner, kan verduidelijking geven. Het is belangrijk wensen en mogelijkheden met de werkgever te bespreken, zoals aangepast werk of vroegpensioen. Zelf voorstellen om minder te gaan werken of ontslag te nemen, is niet verstandig. Lees meer over dementie en werk
 
(Kleine) kinderen
Bij dementie op jonge leeftijd raakt het hele gezin betrokken. Soms zijn er nog thuiswonende (kleine) kinderen betrokken. Op het forum van Alzheimer Nederland is een mogelijkheid tot lotgenotencontact tussen jongeren (+/- 18-35 jaar) met een ouder met dementie. Lees ook het onderwerp over hoe je jongere kinderen voorbereid dat een ouder niet meer beter wordt.

Hulp bij dementie op jonge leeftijd

Voor mensen met dementie op jonge leeftijd zijn er speciale voorzieningen en gespreksgroepen voor hun partners en kinderen. Zie voor meer informatie en contactgegevens de lijst met voorzieningen voor jonge mensen met dementie.