Alzheimer Nederland

Hulp bij dementie

Voor iemand met dementie en zijn familieleden is het krijgen van informatie, praktische hulp en begeleiding erg belangrijk. Veel mantelzorgers hebben baat bij contact met lotgenoten voor een luisterend oor, begrip en tips.


Hulp voor de diagnose
Voordat de diagnose is gesteld, zitten veel mensen met dementie en hun naasten met enorme onzekerheid. Is het dementie? Of is er toch iets anders aan de hand? De huisarts kan een (voorlopige) diagnose stellen en doorverwijzen naar een gespecialiseerde voorziening, zoals bijvoorbeeld naar een geheugenpolikliniek (www.geheugenpoli.com), of een afdeling neurologie of geriatrie van een ziekenhuis. Het vroegtijdig stellen van de juiste diagnose is belangrijk voor de verdere behandeling van de ziekte.

forum

Wissel ervaringen uit met anderen en stel uw vragen. Praat mee in het Forum.

Lees ervaringen van anderen in het Forum


Na de diagnose
Na de diagnose kan de persoon met dementie vaak nog lange tijd thuis wonen, maar heeft net als de mantelzorger in toenemende mate hulp en ondersteuning nodig. Voor bijna ieder probleem zijn er verschillende oplossingen en instanties te vinden. U kunt hiervoor onder andere terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Het vinden van hulp bij dementie is voor een leek niet gemakkelijk. Gelukkig komen er in steeds meer regio's casemanagers (ook wel trajectbegeleider of dementieconsulent genoemd). Dit is een vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast blijft de huisarts de centrale persoon in de zorg. Lees onze tips om in contact te blijven met de huisarts.

Zorgplan
Een zorgplan beschrijft alle acties en afspraken van zorgverleners voor de persoon met dementie en de naasten. Het zorgplan heeft als doel om de zorg goed op elkaar af te stemmen. Een zorgplan is altijd persoonlijk en gaat uit van de behoeften en wensen van de persoon met dementie. Lees meer over het zorgplan.

Recht op zorg?
Lees in de publieksversie van de Zorgstandaard Dementie wat u van zorgverleners mag verwachten. Lees de 10 voorwaarden waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Zorgverleners hebben afgesproken zich in te spannen om volgens de Zorgstandaard Dementie te werken. Spreek ze daar op aan en vraag naar de mogelijkheden die in de Zorgstandaard staan beschreven.

Opvang en activiteiten overdag
Voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie zijn er meerdere mogelijkheden om overdag opvang te hebben en activiteiten uit te voeren. Dit om de thuissituatie zoveel mogelijk te ondersteunen, en om verveling van de persoon met dementie tegen te gaan. Veel verpleeghuizen hebben een dagbehandeling waar mensen met dementie worden behandeld en gestimuleerd. Daarnaast zijn er in veel gemeenten ontmoetingscentra in de wijk, waar zowel de persoon met dementie als de mantelzorger terecht kunnen voor ondersteuning en informatie. Op veel plaatsen kunnen mensen met dementie ook terecht bij een zorgboerderij. Lees meer over mogelijkheden voor opvang.


Altijd dichtbij
Tijdens het hele dementieproces, maar ook erna staat Alzheimer Nederland voor u klaar met raad en daad en een luisterend oor. Wij geven het antwoord op vragen over dementie via onze website, brochures, boeken en dvd's en de Alzheimertelefoon (T 0800 - 5088). Via het Forum kunt u in contact komen met lotgenoten. We houden een overzicht van gespreksgroepen bij en zijn met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés altijd dichtbij.