Alzheimer Nederland

Omgaan met dementie

Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun familie. Iemand met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn omgeving. Ook voor de mantelzorger is het proces ingrijpend. Hij krijgt te maken met een continu proces van verlies en veranderende zorgtaken.


Omgaan met dementie als patiënt
Als de diagnose dementie vroegtijdig wordt gesteld, heeft iemand vaak nog inzicht in zijn ziekte. Hij merkt dat er dingen misgaan, maar begrijpt niet precies wat er aan de hand is. Vaak roept dit angst op, wat kan leiden tot boosheid, somberheid of pessimisme.

Iemand met beginnende dementie kan zich anders gedragen dan de omgeving gewend is. Dit kan leiden tot spanningen en irritaties met familieleden en vrienden. Bijvoorbeeld als pessimisme omslaat in achterdocht en agressie. Soms kunnen psychotherapie en medicijnen deze klachten verminderen.

Liesbeth-den-Haan

'Ik kreeg een sterkere band met mijn moeder. Vooral haar kracht en levenslust dwongen bij mij respect af.'

Lees het interview met mantelzorger Liesbeth den Haan


Omgaan met dementie als mantelzorger
Mantelzorgers hebben een zware taak. De zorg voor een naaste wordt vaak als vanzelfsprekend gezien en komt vaak neer op één persoon. Om niet overbelast te raken of te vereenzamen moet de mantelzorger zichzelf behoeden voor emotionele en lichamelijke overbelasting. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan; overbelasting ontstaat vaak sluipend. Het is belangrijk dat er mensen zijn die de gezondheid van de mantelzorger in de gaten houden, vanaf het moment van de diagnose. Dit kunnen vrienden en familie zijn, die de mantelzorger goed kennen. Of een professional met ervaring in dementiezorg die problemen snel kan signaleren.

Verlichten van de mantelzorg
De zwaarte van mantelzorg kan op verschillende manieren worden verlicht. Fysieke overbelasting kan worden beperkt door hulpmiddelen te gebruiken bij de verzorging. Daarnaast kan zowel fysieke als emotionele overbelasting worden verminderd als vrienden, familieleden of vrijwilligers de zorg overnemen. Bijvoorbeeld een middag per week komen oppassen of iets ondernemen met de persoon met dementie. Thuiszorg kan een deel van de praktische zorg overnemen. Daarnaast kunnen dagbehandeling en zorgboerderij de zorg tijdelijk overnemen. Ook kan goede informatie de mantelzorg enorm verlichten. Door sommige situaties anders aan te pakken, kunnen frustraties of werk bespaard blijven.