Alzheimer Nederland

Eerste verschijnselen bij dementie

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Meestal kaart de partner of familielid het zogenaamde 'niet pluis gevoel' aan. Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter.


Extra inspanning
De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen.

Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld moeite met:

  • zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd;
  • zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden;
  • zich oriënteren;
  • het juiste woord vinden;
  • nieuwe dingen leren;
  • zijn emoties onder controle houden;
  • beslissingen nemen;
  • rekenen en met geld omgaan.

Bestel Brochures

Geleidelijke veranderingen
Deze veranderingen doen zich niet van de ene dag op de andere voor. Bij de ziekte van Alzheimer treden de eerste verschijnselen meestal geleidelijk op. Bij vasculaire dementie zijn deze veranderingen vaak abrupter. Bekijk de belangrijkste signalen die wijzen op dementie of doe de geheugentest bij uzelf of voor een ander.

Diagnose is belangrijk 
De verschijnselen die horen bij dementie worden vaak duidelijker naarmate de tijd verstrijkt. Wanneer u vermoedt dat er bij u of bij een ander iets aan de hand is, is het van belang daarmee naar de huisarts te gaan. Goede ondersteuning en zorg is belangrijk, voor zowel mensen met dementie als voor hun naasten. Lees meer over het stellen van de diagnose.

Eerste verschijnselen bij frontotemporale dementie
De eerste verschijnselen van frontotemporale dementie zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen die het eerst wordt aangedaan. Geheugenproblemen -kenmerkend voor andere vormen van dementie- treden bij de meeste mensen met frontotemporale dementie pas later op. Meestal  staan veranderingen in gedrag, persoonlijkheid en spraak op de voorgrond. Lees meer over frontotemporale dementie.