Alzheimer Nederland

Erfelijkheid en risicofactoren bij dementie

Dementie is in de meeste gevallen niet erfelijk. Het ziektebeeld komt echter vaak voor. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Hierdoor zal dementie in veel families vaker voorkomen, zonder dat hiervoor een erfelijke oorzaak is. Belangrijke risicofactoren van dementie zijn hoge leeftijd, roken, een ongezonde leefstijl en bepaalde ziektes en aandoeningen.


In de meeste gevallen is dementie niet erfelijk. Iemand met een ouder, broer of zus die na zijn 65e levensjaar de ziekte van Alzheimer kreeg, heeft een iets groter risico op dementie. In het algemeen neemt de kans slechts met enkele procenten toe als iemand in de familie dementie heeft. De kans dat u de ziekte niet krijgt is echter veel groter. Lees meer over erfelijkheid bij alzheimer

Erfelijkheid op jonge leeftijd
Bij sommige vormen van dementie speelt erfelijkheid een grotere rol, met name als de dementie zich al voor het 65e levensjaar openbaart. Slechts in enkele families in Nederland is sprake van een direct overerfbare vorm van dementie. Bij deze families is de aanwezigheid van een afwijkend gen de oorzaak van dementie. Dragers van het gen krijgen op jonge leeftijd de eerste symptomen van dementie. Vaak al voor het 50e levensjaar. Lees meer over erfelijkheid op jonge leeftijd.

Erfelijkheidsonderzoek
Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van de verschillende vormen van dementie. Erfelijkheidsonderzoek heeft alleen zin als meerdere mensen in de familie op relatief jonge leeftijd aan dementie lijden of hebben geleden. Anders is er zeer waarschijnlijk geen sprake van een erfelijke vorm. Het testen van een gezond familielid wordt alleen overwogen als er bij de patiënt al een afwijkend gen is gevonden. Immers, de gevolgen van een dergelijk onderzoek kunnen zeer ingrijpend zijn. Lees meer over erfelijkheidsonderzoek

Leeftijd
De belangrijkste risicofactor voor dementie is leeftijd. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Minder dan 1 procent van de mensen tussen de 60 en 65 heeft dementie, terwijl meer dan 40 procent van de mensen boven de 90 jaar dementie heeft. Naast leeftijd zijn roken, ongezonde leefstijl en bepaalde ziektes en aandoeningen risicofactoren die de kans op dementie groter maken. Lees meer over risicofactoren