Alzheimer Nederland

Wat moet ik regelen bij dementie?

Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed regelt.


Bij dementie gaat het verstandelijk functioneren achteruit. Daardoor gaan naast het geheugen ook vaardigheden als rekenen, lezen en omgaan met geld verloren. Een ander gevolg van dementie is dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen voor de eigen belangen wordt dan moeilijker.

Regel het goed
Door dementie raken mensen op een gegeven moment wilsonbekwaam. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de gevolgen van hun handelen of beslissingen niet meer kunnen overzien. Daarom is het van belang tijdig te praten over het regelen van zaken. Zoals wie te zijner tijd de belangen van de persoon met dementie kan vertegenwoordigen. Maar ook door een codicil en eventueel een ondertekende wilsverklaring op te stellen. Dit kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld een levenstestament. Lees meer over vertegenwoordiging.

Bestel Brochures 
Zorg
Indien u verpleging of hulp nodig heeft bij dementie krijgt u te maken met AWBZ-zorg. Om deze zorg te krijgen is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Daarnaast kunt u bij het Wmo loket van uw gemeente terecht voor ondersteuning thuis bij aanpassingen in huis, maaltijdservice of bijvoorbeeld een rolstoel. Lees meer over het CIZ of de Wmo.

Autorijden
In principe is het met een diagnose dementie verboden auto te rijden. Sinds begin januari 2010 echter mogen mensen die de diagnose zeer lichte of lichte dementie hebben na goedkeuring door het CBR auto blijven rijden. Lees meer over de voorwaarden en tips hoe hiermee om te gaan.
 
Beslissingen rond het levenseinde
Het is verstandig om in een vroeg stadium met elkaar te spreken over de laatste fase van dementie. Praat met elkaar, en bespreek het ook met uw huisarts of andere hulpverleners. Er zijn namelijk veel ingrijpende beslissingen die op u af zullen komen. Lees meer over beslissingen rond het levenseinde.