Alzheimer Nederland

Wat moet ik regelen bij dementie?

Naarmate het dementieproces doorgaat, wordt iemand afhankelijker van (professionele) zorg. Daarnaast kan iemand steeds minder goed zijn/haar eigen beslissingen maken. Dit kan tot juridische en financiële overwegingen en problemen leiden. Zorg dat u het tijdig en goed regelt.


Bij dementie gaat het verstandelijk functioneren achteruit. Door de ziekte kan iemand na verloop van tijd het vermogen tot rekenen, lezen en omgaan met geld verliezen. Een ander gevolg van dementie is dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen voor de eigen belangen wordt dan moeilijker.

Regel het goed
Door dementie raken mensen op een gegeven moment wilsonbekwaam. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de gevolgen van hun handelen of beslissingen niet meer kunnen overzien. Daarom is het van belang tijdig te praten over het regelen van zaken. Zoals wie te zijner tijd de belangen van de persoon met dementie kan vertegenwoordigen. Maar ook door een codicil en eventueel een ondertekende wilsverklaring op te stellen. Dit kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld een levenstestament. Lees meer over vertegenwoordiging.

Bestel Brochures 
Zorg
Heeft u ondersteuning of intensieve zorg nodig? Voor ondersteuning in de thuissituatie kunt u terecht bij het Wmo loket van uw gemeente. Voor intensieve zorg heeft u te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz) als opvolger van de AWBZ. Lees meer over de Wmo en Wlz

Autorijden
In principe is het met een diagnose dementie verboden auto te rijden. Sinds begin januari 2010 echter mogen mensen die de diagnose zeer lichte of lichte dementie hebben na goedkeuring door het CBR auto blijven rijden. Lees meer over de voorwaarden en tips hoe hiermee om te gaan.

Beslissingen rond het levenseinde
Het is verstandig om in een vroeg stadium met elkaar te spreken over de laatste fase van dementie. Praat met elkaar, en bespreek het ook met uw huisarts of andere hulpverleners. Er zijn namelijk veel ingrijpende beslissingen die op u af zullen komen. Lees meer over beslissingen rond het levenseinde.

 

Brug _5_verloop _van _dementie