Alzheimer Nederland

Kamervragen over pijnbehandeling bij dementie.

01-11-2012
 

Op 30 oktober publiceerde Alzheimer Nederland een artikel over de onderbehandeling van pijn bij mensen met dementie. Veertig procent van de mensen met dementie -met pijnlijke aandoeningen- in verpleeghuizen wordt niet afdoende behandeld. Deze conclusie kwam uit het promotieonderzoek van drs. Bart Plooij van het VUmc in Amsterdam, die 8 november op dit onderwerp promoveert. Naar aanleiding van deze en andere conclusies uit het onderzoek en de reactie van Alzheimer Nederland heeft Renske Leijten (SP) kamervragen gesteld. Op 1 november 2012 stuurde ze de volgende vragen naar de staatssecretaris en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 

 1. Wat is uw reactie op het artikel 'Pijn bij dementie vaak niet behandeld in verpleeghuis'? *1
 2. Is het u bekend dat 40% van verpleeghuisbewoners met dementie vaak niet behandeld wordt bij pijnklachten? Zo ja, hoelang bent u hiervan al op de hoogte en wat heeft u hier eerder aan gedaan?
 3. Hoe reageert u op de uitspraak van drs. B. Plooij van de Vrije Universiteit, dat opvallend is dat onderbehandeling niet afhankelijk is van het stadium van de ziekte? Wat is volgens u de verklaring van onderbehandeling bij mensen met dementie? Wilt u uw antwoord toelichten?
 4. Kan onderbehandeling komen door (chronisch) personeelstekort in de ouderenzorg? Kunt u uw antwoord toelichten?
 5. Hangt onderbehandeling van pijn bij dementerenden samen met kennisgebrek bij personeelsleden? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om onderbehandeling bij dementie aan te pakken? Wilt u uw antwoord toelichten?
 6. Wordt er in de opleiding van mensen die werken met dementerenden aandacht besteed aan pijn bij dementerenden en de mogelijkheden van pijnbestrijding? Kunt u een overzicht geven van deze aandacht in opleidingen?
 7. Zijn er zorginstellingen die werken met observatielijsten voor pijnklachten bij dementie? Zo ja, hoeveel zorginstellingen zijn dit? Zo nee, bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren? Wilt u uw antwoord toelichten?
 8. Wat is uw reactie op de uitspraak van mevrouw J. Meerveld van Alzheimer Nederland waarin zij stelt dat we nog te weinig weten over pijnklachten bij dementie? Bent u bereid onderzoek naar bestrijding van pijn bij dementeren te laten verrichten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zijn de uitkomsten te verwachten? 
 9. Is er zicht op de zorg voor pijnbestrijding voor dementerenden die thuis wonen en in de toekomst langer thuis (moeten) blijven wonen? Wilt u uw antwoord toelichten?
 10. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de kennis over dementie in gemeenten aanwezig is zodra persoonlijke verzorging thuis wordt overgeheveld naar gemeenten? Wilt u uw antwoord toelichten?
 11. Hoe gaat u in de toekomst verder met de inzet van casemanagers voor dementerenden die thuis wonen? Kunt u uw antwoord toelichten? *2


Bronnen

1) Alzheimer Nederland, 'Pijn bij dementie vaak niet behandeld in verpleeghuis' 30 oktober 2012
2) http://www.zorgvisie.nl/Financien/14248/Casemanager-dementie-bespaart-miljoenen.htm

 

 

 

 

 

 

 Terug naar Nieuws