Alzheimer Nederland

Mensen met zorgzwaartepakket 3 (ZZP3) toch zorg in instelling in 2013

04-10-2012
 

Op 28 september j.l. heeft de ministerraad besloten dat mensen met een ZZP3 toch in een instelling mogen blijven. De staatssecretaris stelt daarmee een deel van de maatregelen uit om meer mensen thuis in plaats van in een instelling zorg te bieden.

 

Na 1  januari 2014 gaat de zorg voor mensen met ZZP 3 alsnog veranderen. Nieuwe cliënten met ZZP 3 krijgen vanaf dan de zorg die zij nodig hebben in hun eigen huis en niet meer in een instelling. De staatssecretaris vindt het beter als mensen langer thuis blijven wonen en niet naar een instelling hoeven te verhuizen. Bovendien worden hierdoor kosten bespaard.

Alzheimer Nederland is opgelucht dat de maatregelen zijn uitgesteld. Nu kunnen zorgaanbieders zich beter voorbereiden en dat is wel nodig.

Gevolgen bij dementie
Mensen met dementie willen graag zo lang mogelijk thuis wonen. Een gevolg van de maatregelen is dat veel verzorgingstehuizen zoals wij die nu kennen zullen verdwijnen. Mensen zullen daardoor vereenzamen, want verzorgingshuizen bieden ook mogelijkheden voor ontmoeting, activiteiten of samen eten aan de eigen bewoners en bewoners uit de buurt. Juist voor mensen met dementie is dit alles zo belangrijk, zo blijkt uit de Dementiemonitor mantelzorg 2012.

Door het uitstel van de maatregel kunnen de verzorgingshuizen zich beter voorbereiden. Alzheimer Nederland zal dan ook actief pleiten voor het voortbestaan van wijksteunpunten en ervoor zorgen dat mensen met dementie ook na 2014 nog een ontmoetingsplek in de buurt hebben.

Wat gebeurt er precies op 1 januari 2013?
Voor mensen met dementie die voor 1 januari 2013 in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen verandert er niets. Zij kunnen daar blijven wonen. En krijgen wonen, zorg en welzijn uit de AWBZ. Ook als zij later door herindicatie een hoger zorgzwaartepakket krijgen, kunnen zij zorg in een instelling ontvangen. Bijvoorbeeld als iemand van ZZP 2 naar ZZP 3 gaat.

Diegenen die na 1 januari 2013 een indicatie voor ZZP 1 en 2 krijgen verandert er wel veel. Zij krijgen alleen de zorg nog uit de AWBZ. Zij moeten zelf een woning huren/kopen. Voor huishoudelijke hulp moeten zij een beroep doen op de Wmo via de gemeente.

 Terug naar Nieuws