Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland dringt aan op behandeling wetsvoorstel

22-10-2012
 

Alzheimer Nederland dringt bij de Tweede Kamer aan op behandeling van het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Leven in vrijheid is voor iedereen belangrijk. Ook in de zorg voor mensen met dementie moet dat het uitgangspunt zijn. Het komt voor dat zorgverleners vrijheidsbeperking toepassen. Juist daarom is het van groot belang wettelijk vast te leggen hoe we vrijheidsbeperking voorkomen. En, als het in het uiterste geval nodig is, wat dan de voorwaarden zijn.

 

Het wetsvoorstel is de afgelopen jaren al verschillende keren herzien en besproken in de Tweede Kamer. Alzheimer Nederland heeft ook vaak kritiek geleverd en meegedacht over de verbetering van het voorstel. Mede daardoor is de huidige versie van het wetsvoorstel sterk verbeterd vergeleken met vorige versies. Alzheimer Nederland hoopt dat door een spoedige behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer de vrijheidsbeperking bij mensen met dementie eindelijk aan banden wordt gelegd.

Lees hier de brief van Alzheimer Nederland, Innovatiekring Dementie (IDé) en LOC Zeggenschap aan de Tweede Kamer.

 Terug naar Nieuws