Alzheimer Nederland

Nieuwe medicijnstudies Alzheimer in 2013

11-10-2012
 

Een consortium van wetenschappers op het gebied van erfelijke Alzheimer kondigde op 10 oktober 2012 een nieuw onderzoek aan. Het consortium start begin 2013 met een studie met als doel om deze vorm van Alzheimer uit te stellen of te voorkomen.

 

Erfelijke Alzheimer is een zeldzame vorm van de ziekte van Alzheimer die zich vroeg in het leven openbaart, zo rond het 40e of 50e levensjaar. De wetenschappers testen tenminste twee medicijnen, Gantenerumab en Solanezumab. Men hoopt dat deze medicijnen het schadelijke Alzheimereiwit 'amyloid-beta' uit de hersenen kunnen verwijderen. Daarnaast wordt ook overwogen om een derde medicijn (LY2886721) te testen. Dit middel kan naar verwachting de productie van het Alzheimereiwit verminderen. De Amerikaanse zusterorganisatie van Alzheimer Nederland investeert 4,2 miljoen dollar in het onderzoek.

Het onderzoek
Aan dit onderzoek nemen 160 mensen deel met een genetische mutatie die de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. De deelnemers zijn tussen de 30 en 60 jaar, en krijgen het medicijn 10 tot 15 jaar voordat hun (groot)ouder(s) de ziekte kregen. De groep wordt vergeleken met 80 familieleden die de ziekteveroorzakende mutatie niet hebben.  

Eerdere resultaten
Dezelfde groep wetenschappers doet al langer onderzoek naar mensen met een genetische mutatie die Alzheimer veroorzaakt. Het blijkt dat 15 tot 20 jaar voordat de ziekte klachten veroorzaakt, er al veranderingen meetbaar zijn in het hersenvocht van deze patiënten. Kortom het ziekteproces is dan al begonnen. Daarom is het erg belangrijk dat deze mensen al zo vroeg in hun leven deze medicijnen krijgen.

Goede weg
Het nieuws over deze studie is het derde goede bericht in korte tijd. Eerder werd bekend dat het medicijn Crenezumab wordt getest bij mensen met erfelijke Alzheimer. Daarnaast bleek dat het medicijn Solanezumab toch positieve effecten heeft bij mensen met Alzheimer, nadat de eerste resultaten van die studie negatief waren. Het bleek namelijk dat Solanezumab wel een klein effect heeft op het ziekteverloop van mensen in de eerste stadia van de ziekte. Dit resultaat stemt hoopvol voor dit onderzoek, waaraan mensen deelnemen die nog geen klachten hebben.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats in de VS, Canada, Australië, Groot Brittannië en Duitsland. Nederlandse instituten nemen vooralsnog niet deel aan dit onderzoek. Overigens richt dit onderzoek zich alleen op 'dominant overerfbare Alzheimer'. Daarvan is sprake als de ziekte van Alzheimer zich in tenminste drie generaties voor het 55e levensjaar openbaarde binnen 1 familie.

Onderzoek van Alzheimer Nederland
Bovenstaand onderzoek is erg belangrijk voor de wetenschap en een kleine groep patiënten met erfelijke Alzheimer. Dat is zo'n één procent van het totaal aantal mensen met dementie. Als blijkt dat de medicatie werkt, kan het ook belangrijk zijn voor mensen met meer voorkomende vormen van de ziekte van Alzheimer. Het betekent wel dat we mensen die deze ziekte krijgen in een zeer vroeg stadium moeten opsporen. Dan kunnen ze net als de mensen met de genetische mutatie, al voordat de ziekte optreed worden behandeld. Alzheimer Nederland maakt onderzoek naar risicofactoren en diagnostiek mogelijk doormiddel van subsidies. Helpt u ook mee?

 

Terug naar Nieuws