Alzheimer Nederland

Onderzoek: Pijn bij dementie vaak niet behandeld in verpleeghuis

30-10-2012
 

 

Pijn bij dementie vaak niet behandeld in verpleeghuis

- Simpele hulpmiddelen kunnen probleem oplossen -

Mensen met dementie in verpleeghuizen worden structureel onderbehandeld voor pijnklachten. Dat blijkt uit het proefschrift van drs. Bart Plooij. Hij  promoveert op 8 november 2012 op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze onderbehandeling kan verregaande gevolgen hebben, zoals gedragsveranderingen, depressie en een snellere achteruitgang. Opvallend is dat de onderbehandeling niet afhankelijk is van het stadium van de ziekte. Plooij: "Bijna de helft van de verpleeghuisbewoners met dementie die nog wel kunnen aangeven dat ze pijn hebben, krijgen hiervoor geen pijnbestrijding."

 
Promotie Bart PlooijOnderbehandeling van pijn bij dementiepatiënten is een wereldwijd een probleem. Lang werd gedacht dat dit voornamelijk kwam doordat mensen met dementie zich in de laatste stadia van de ziekte niet meer goed kunnen uitdrukken. Uit het onderzoek van Bart Plooij blijkt dat het probleem veel verder strekt. Ook mensen met dementie die zich nog goed kunnen uitdrukken ontvangen vaak geen pijnbestrijding, terwijl ze last hebben van een pijnlijke aandoening. Dit heeft grote gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorger. De patiënt ervaart pijn, wat negatieve gevolgen kan hebben op de voortgang van de ziekte. Daarnaast kan de pijn zorgen voor gedragsveranderingen en/of depressiviteit. Voor de mantelzorger kunnen deze extra symptomen voor extra belasting zorgen.

Observatielijst
Een relatief eenvoudige observatielijst bleek de situatie sterk te kunnen verbeteren. In verpleeghuisafdelingen voor mensen met dementie waarbij de observatielijst werd ingevoerd ontstond een actiever pijnstillingsbeleid. Bovendien ging het cognitief functioneren van de bewoners minder achteruit dan in een controle groep. In de verpleeghuizen uit de controlegroep hadden zorgverleners  niet extra op de aanwezigheid van pijn gelet.

Reactie van Alzheimer Nederland
Nu al zijn er 250.000 mensen met dementie. Naar schatting wonen zo'n 60.000 mensen met dementie in verzorgings en verpleeghuizen. Met het oog op de verdubbeling van het aantal patiënten in 2040 zal het probleem daardoor de komende jaren enorm in omvang toenemen. Julie Meerveld, Manager Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing van Alzheimer Nederland: "Dit onderzoek maakt duidelijk dat we nog veel te weinig weten over pijn en dat dit gebrek aan kennis ten koste gaat van de patiënt en de mantelzorger." Alzheimer Nederland pleit daarom voor meer onderzoek naar dit onderwerp.

Meerveld: "Daarbij is het natuurlijk afschuwelijk dat 40% van de verpleeghuisbewoners die aangeven dat ze pijn hebben, geen pijnbestrijding krijgen. Gelukkig geeft dit onderzoek aangrijpingspunten om de problemen te verminderen. We gaan de bevindingen daarom aankaarten bij onder andere Verenso; de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters en Actiz; de vereniging voor zorgondernemers."

Update 1 november 2012: Inmiddels heeft de SP kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van Bart Plooij en bovenstaande reactie van Alzheimer Nederland.

 

 

 

 

 

 

Terug naar Nieuws