Alzheimer Nederland

Over Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.


Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland landelijk aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Hiervoor werkt Alzheimer Nederland nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen. Alzheimer Nederland is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, de bijdragen van donateurs en de opbrengst van de Collecteweek.

Lees meer over:

Onze voorlichting over dementie

De ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten

Hoe wij werken aan betere dementiezorg voor onze achterban.

Het wetenschappelijk onderzoek dat wij mogelijk maken
 

Ons werk steunen?
Dat kan gemakkelijk online of met een gift op IBAN NL13INGB0000002502.
Hartelijk dank!

Steun ons werk

steunonswerk