Alzheimer Nederland

Keurmerken en Social Media

 

Keurmerken

cbf.jpg CBF
Alzheimer Nederland beschikt over het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), een onafhankelijke organisatie die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF beoordeelt ieder jaar de inkomsten en bestedingen van goede doelen en kijkt naar verantwoord bestuur. Het CBF-keurmerk garandeert de gever o.a. dat ten minste 75% van iedere ingezamelde euro wordt besteed aan de doelstelling. Alzheimer Nederland besteedde de afgelopen jaren zelfs 83% aan de doelstelling.
anbi.jpg ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting Alzheimer Nederland aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling door de Belastingdienst aangemerkt is als ANBI.
privacy-waarborg.jpg Privacy Waarborg
Alzheimer Nederland heeft het Privacy Waarborg. Alzheimer Nederland laat hiermee zien dat ze op een correcte manier persoonsgegevens gebruikt voor reclamedoeleinden. Daarnaast geeft het waarborg aan dat Alzheimer Nederland zichzelf extra strenge regels heeft opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Deze extra regels staan vastgelegd in een aantal codes, te vinden op de website van de DDMA. De organisaties die het waarborg voeren worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering.