Young Outstanding Researcher Award

Deadline vooraanmelding 6 december 2020

In 2021 reikt Alzheimer Nederland voor de derde keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers, 2 tot 8 jaar na hun promotie. Met de prijs van 100.000 euro wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen. Twee prijzen worden jaarlijks uitgereikt: één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van vandaag’ en één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van morgen’.

Na een initiële aanvraag zal de beoordeling in twee rondes plaatsvinden door twee verschillende commissies. De eerste commissie beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaten. Deze commissie selecteert de uiteindelijke finalisten. De tweede commissie beoordeelt de maatschappelijke impact van het werk van de finalisten en de potentie van de kandidaat om een boegbeeld te worden van het dementieveld. Voor de beoordeling door de tweede commissie wordt de genomineerde kandidaten gevraagd om in lekentaal hun werk en motivaties toe te lichten via een schriftelijke toelichting, een presentatie en een kort filmpje. Tevens zal het algemeen publiek in de tweede ronde haar stem uitbrengen.

Initiële aanvraag

De kandidaat dient de volgende documenten in, waaruit uitmuntendheid duidelijk blijkt:

 • Aanvraagformulier
 • (Maximaal) 3 aanbevelingsbrieven van 1 A4
  • Minimaal 1 van een aandragende hoogleraar (Eén hoogleraar kan maximaal één kandidaat voordragen.)
  • De overige aanbevelingsbrieven van (inter)nationale relevante personen zoals supervisor/samenwerkingspartner/deelnemer aan onderzoek/mantelzorger
 • CV van maximaal 2 A4 (exclusief publicatielijst)
 • Motivatiebrief van de aanvrager (max. 1 A4).

Voor zowel de aanbevelingsbrieven als het CV is er geen standaard format, maar geldt wel de aangegeven lengtelimiet. De deadline voor het indienen van de documenten is 6 december 2020 via onderzoek@alzheimer-nederland.nl. Bekijk voor meer informatie over de Award de voorwaarden.

Beoordeling en nominatie finalisten

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Deze commissie bestaat uit wetenschappers uit een niet-dementie gerelateerd veld. De commissie zal de kandidaten rangschikken op wetenschappelijke uitmuntendheid en 3 finalisten nomineren voor zowel de categorie ‘patiënt van morgen’ als de categorie ‘de patiënt van vandaag’. In totaal zullen er uiteindelijk 6 finalisten zijn.  De finalisten worden uiterlijk donderdag 28 januari 2021 op de hoogte gesteld.

Tweede aanvraag door finalisten

De zes finalisten worden bekendgemaakt op de website van Alzheimer Nederland. Voor de bekendmaking op de website en de tweede beoordelingsronde worden de finalisten gevraagd de volgende zaken aan te leveren vóór 5 maart 2021 (aanleverspecificaties krijgen de kandidaten toegestuurd):

 • Een korte schriftelijke introductie voor leken
  De finalist introduceert zichzelf kort in de derde persoon en beschrijft de hoofdlijnen van zijn/haar werk in begrijpelijke taal voor leken. (max 75 woorden)
 • Een uitgebreidere beschrijving voor leken. In deze uitgebreidere beschrijving krijgt de kandidaat meer ruimte om zijn onderzoek uit te leggen. (max 350 woorden)
 • Een filmpje voor leken
  In het filmpje vertelt de finalist over zijn/haar onderzoek in begrijpelijke taal. Wat motiveert de finalist in zijn/haar werk? Wat betekent het werk voor het onderzoeksveld en voor dementieonderzoek? In het filmpje moet aandacht worden besteed aan de impact van het onderzoek en met name een link gelegd worden naar de maatschappelijke impact. Ook moet aan bod komen wat de prijs voor de finalist zou betekenen en hoe het geld besteed zal worden.
 • Een foto
  Deze foto zal naast de schriftelijke introductie op de website worden gezet. Op deze foto moet alleen de finalist te zien zijn (dus geen groepsfoto).

Beoordeling 2e ronde:

De finalisten worden in de tweede ronde door twee verschillende partijen beoordeeld met als focus de motivatie van de kandidaten en de maatschappelijke impact van zijn/haar werk:

 1. Het publiek stemt op de favoriete kandidaat (25% van einduitslag).
   
 2. Een jury houdt interviews om de kandidaten beoordelen (75% van einduitslag). Deze interviews worden ingepland in de tweede helft van april 2021.

Bekendmaking winnaar en uitreiking YOR-Award:

De uitreiking zal plaatsvinden in april of mei 2021.

Een rapportage van de uitreiking (inclusief foto’s) zal op de website van Alzheimer Nederland worden gepubliceerd. Daarnaast wordt de winnaar geïnterviewd. Dit interview zal ook beschikbaar komen op de website. In het interview wordt aandacht besteed aan de toekomstvisie van de prijswinnaar en wat hij/zij met het prijsgeld denkt te kunnen bereiken.

De prijswinnaar wordt ook gevraagd om een eindrapportage na besteding van het prijzengeld. Deze eindrapportage moet binnen de 4 jaar na de prijsuitreiking naar Alzheimer Nederland worden gestuurd.