Aanvullende zorgverzekering 2018 thema mantelzorg

Zorgverzekeraar

Vervangende mantelzorg/
respijtzorg

Mantelzorg-
makelaar

Cursussen

Ergotherapie begeleiding (mantelzorger)

Lidmaatschap patiënten-verenigingen

Mantelzorg-
arrangement

Zilveren Kruis  

Min €0 p/jaar

Max €1.250 p/jaar

  Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding

CZ

14 dagen p/ jaar

Geen vergoeding

Mantelzorgcursus: €150 zolang bij CZ verzekerd

Min: 0 uren

Max: 2 uur per jaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

VGZ

Min. 0 dagen p/jaar

Max. 15 dagen p/jaar

Min. €0 p/ jaar

Max. €750 per kalenderjaar

Cursus omgaan met dementie: Min: €0

Max: €500 per jaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen

Menzis

Min. 0 dagen p/jaar

Max. 15 dagen p/jaar

Min. €0 p/ jaar

Max. €350 p/ jaar

Mantelzorgcursus:
Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. €100 p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Min. 0 p/ kalenderjaar

Max. €50 p/ kalenderjaar

Min. 0 dagen, tot max. €0

Max. 6 dagen, tot max. €125 p/ dag

DSW

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

ONVZ

Min. 0 dagen p/ kalenderjaar

Max.24 dagen p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Preventiecursus: Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. €500 p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Min. 0

Max. 100%

Geen vergoeding

Zorg en Zekerheid

Min. 0 weken p/ kalenderjaar

Max. 6 weken p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Preventiecursus: Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 100% tot maximaal €175,00 per kalenderjaar

Geen vergoeding

Min. 0 p/ kalenderjaar

Max. €20 p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Eno-Salland

Geen vergoeding

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 80% tot maximaal € 350,- p/ kalenderjaar

Gezondheidscursus:
Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 75% tot maximaal € 100,- per kalenderjaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Friesland

Min. 0 dagen p/ kalenderjaar

Max. 100%, 21 dagen p/ kalenderjaar

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. € 750 p/ kalenderjaar

Preventiecursus:

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. € 150,- p/ kalenderjaar, voor alle cursussen samen

Geen vergoeding

Min. €0

Max. €25
per jaar

Geen vergoeding

De Amersfoortse

Min. €0 per kalenderjaar

Max. €1600 per kalenderjaar

Min. €0 p/ jaar

Max. 100%, € 750 per kalenderjaar.

Preventiecursus:

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 100%

Geen vergoeding

Min. €0

Max. 100%

Geen vergoeding


In het overzicht wordt gewerkt met een min(imale) en max(imale) vergoeding. Er kunnen vergoedingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering.
 

Definities:

  • Vervangende mantelzorg/respijtzorg: Bij vervangende mantelzorg neemt iemand tijdelijk de zorg voor uw naaste over.
  • Mantelzorgmakelaar: Een mantelzorgmakelaar helpt u bij wat er mogelijk is rondom wonen, zorg, welzijn, inkomen wet en regelgeving en verzekeringen.
  • Cursussen: Een cursus om de verzorging van uw naaste te verbeteren, maar ook u bewust te maken van uw eigen grenzen.
  • Ergotherapie begeleiding (mantelzorger): Als u ergotherapie krijgt kunt u een aantal uur per jaar voor de begeleiding van uw mantelzorger vergoed krijgen.
  • Lidmaatschap patiëntenvereniging: Met deze vergoeding ontvangt u (een deel van) de contributiegeld voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging
  • Mantelzorgarrangement: Hiermee kunt u alleen of samen met verzorgde in een prettige omgeving een aantal dagen per jaar ontspannen en op adem komen.