Aanvullende zorgverzekering 2018 thema palliatieve zorg

Zorgverzekeraar

Hospice / Bijna-Thuis-Huis

Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Zilveren Kruis

Min: €0

Max:€40 per dag, tot max. €3600

Geen vergoeding

CZ

Min: €0

Max: €30 per dag

Geen vergoeding

VGZ

Min: €0

Max: €40 per dag tot max. 2800

Geen vergoeding

Menzis

Min: €0

Max: max. € 35 per dag, tot max. € 3.200 per kalenderjaar

Geen vergoeding

DSW

Min: € 0,-

Max: max. € 23,- per dag, max. 90 dagen

Geen vergoeding

ONVZ

Min: 0%

Max: 100%

Geen vergoeding

Zorg en Zekerheid

Min: €0

Max: €50 per dag, tot max. €1.500

Geen vergoeding

Eno-Salland

Min: €0

Max: €35 per dag voor max. 2 maanden per kalenderjaar

Min: €0

Max: max €200 per kalenderjaar

De Friesland

Min: €0

Max: €15 per dag, max €500

Geen vergoeding

De Amersfoortse

Min: 0%

Max: 75%, max. €1500 per jaar

Geen vergoeding


In het overzicht wordt gewerkt met een min(imale) en max(imale) vergoeding. Er kunnen vergoedingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering. Vormen van palliatieve zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk daarom het overzicht van de basisverzekering.