Aanvullende zorgverzekering 2018 thema therapie

Zorgverzekeraar

Fysiotherapie & oefentherapie *

Ergotherapie

Podotherapie/Voetzorg

Beweegprogramma's

Zilveren Kruis

Chronisch:
Min: 0 behandelingen
Max: 20 behandelingen per kalenderjaar

Niet-chronisch:
Min: 0 behandelingen
Max: 40 behandelingen per kalenderjaar

Fysiotherapeutisch (na)zorgtraject

100% vergoeding

Min: 0 uren p/ kalenderjaar

Max: 4 uur p/ kalenderjaar

Min: €0

Max: Maximaal €200 per jaar

 

Pedicurezorg

Min: €0

Max:  € 25,- per behandeling tot € 150,-

Min:€0

Max: Eenmalig max. €350 per aandoening

CZ

Min: 9 behandelingen per jaar

Max: 30 behandelingen per jaar

Geen vergoeding

Min:  €0 

Max: €115 per jaar algemene voetzorg + €230 per jaar voor bloedvatproblemen of RA

Max: €350 per 3 jaar

VGZ

Min: 5 behandelingen per jaar
Max: 32 behandelingen per jaar

Min: 6 behandelingen per jaar
Max: 32 behandelingen per jaar

Min: €0 per jaar

Max: €500 per jaar

Geen vergoeding

Menzis

Min: 9 behandelingen per jaar

Max: 32 behandelingen per jaar

Min: 0 uren

Max: 5 uren per kalenderjaar

Min: €0

Max: €200

Geen vergoeding

DSW

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 27 behandelingen per kalenderjaar

 

Cesar en Mensendieck:

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 36 behandelingen per kalenderjaar

Geen vergoeding

Maximaal €25,- per behandeldatum, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar, voor zover er geen recht is op vergoeding uit de basisverzekering

Pedicure voor diabetespatiënten:
Min: €0
Max: 75% tot max. €15 per pedicurebehandeling, max. 6 behandelingen per kalenderjaar.
 

Geen vergoeding

ONVZ

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar
Max: 100%

Geriatrische revalidatie

Min: €0
Max: Extra faciliteiten 100%

Min: 0%

Max: 100%

Voetzorg bij diabetes melitus:
Min: 0%
Max: 100%

Pedicurezorg

Min: 0%
Max: 100%

Min: 0%

Max: 100%

Zorg en Zekerheid

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 40 behandelingen per kalenderjaar

Min: 0 uur

Max: 10 uur per kalenderjaar

Min: €0 per kalenderjaar

Max: €125 per kalenderjaar

Pedicurezorg

Min: €0
Max: €210 per kalenderjaar

Min: €0

Max: 100% tot maximaal €500 per 2 kalenderjaren

Eno-Salland

Min: 6 zittingen per kalenderjaar

Max: 25 zittingen per kalenderjaar

Geen vergoeding

Min: €0 per kalenderjaar
Max: 75% tot €250 per kalenderjaar

 

Min: 0 beweegprogramma’s per jaar

Max: 1 beweegprogramma per jaar

De Friesland

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: Alle medisch noodzakelijke behandelingen

Geen vergoeding

Min: €0 per kalenderjaar

Max: €250 per kalenderjaar

 

Pedicurezorg

Min: €0

Max: €200 per kalenderjaar

Min: €0

Max: €625 eenmalig

De Amersfoortse

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar
Max: 36 behandelingen per kalenderjaar

Extra zorg na ongeval:
100% maximaal   €1.000,- éénmaal per kalenderjaar

Min: 0%

Max: 100%

Min: €100 per kalenderjaar
Max: 100% per kalenderjaar

Pedicurezorg
Min: €100 per kalenderjaar
Max: 100% per kalenderjaar

Min: €0
Max: €350 per kalenderjaar


In het overzicht staan min(imale) en max(imale) behandelingen. Er kunnen behandelingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering. Vormen van therapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk daarom het overzicht van de basisverzekering.

* Verzekerden van 18 jaar of ouder komen in aanmerking voor:

 • Behandeling van de aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening, tenzij u zich daar aanvullend voor vergoed. 
 • Bekkenfysiotherapie voor de behandeling van urine-incontinentie omvat 9 behandelingen uit de basisverzekering.
 • Voor fysiotherapie bij etalagebenen krijgt u maximaal 37 behandelingen voor etalagebenen vergoed uit de basisverzekering.
 • Bij artrose van heup of knie (per 1 januari 2018) wordt maximaal 12 behandelingen vergoed.
 • Niet-chronische indicaties worden niet via de basisverzekering vergoed en zijn uitsluitend aanvullend te verzekeren.
   

Definities:

 • Fysio- & oefentherapie: Bij een chronische aandoening zoals dementie kunt u gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering. Fysiotherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen evenals het verbeteren van de mobiliteit
 • Ergotherapie: Deze vorm van zorg heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid van de patiënt te bevorderen of te herstellen.
 • Podotherapie/Voetzorg: Mensen met een afwijkend functioneren van de voet worden door een podotherapeut behandeld.
 • Beweegprogramma’s: Leren omgaan met ziektes als artrose, diabetes, coronaire hartziekten en COPD staat centraal in beweegprogramma’s doe door verscheidene verzekeraars worden vergoed.