Aanvullende zorgverzekering 2018 thema wmo/wlz zorg

Een aantal zorgverzekeraars biedt extra vergoedingen aan om de kosten voor zorg vanuit de wlz of wmo te beperken.

Zorgverzekeraar

Huishoudelijke hulp

Eigen bijdrage wmo en wlz

Lidmaatschap thuiszorgorganisatie

Zilveren Kruis

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

CZ

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

VGZ

Min: 0 per jaar

Max: 12 uur per jaar
U komt alleen in aanmerking als u geen recht heeft op Wmo of Wlz.

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Menzis

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

DSW

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

ONVZ

Min: 0 uren

Max: 30 uur

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Zorg en Zekerheid

Geen vergoeding

Min: €0 per kalenderjaar

Max: 100% tot max €200 per kalenderjaar

Min: €0

Max: €17,50 per adres per kalenderjaar

Eno-Salland

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Friesland

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Amersfoortse

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding


Definities:

  • Huishoudelijke hulp: Om huishoudelijke klussen dragelijk te houden kan de verzekeraar meerdere uren huishoudelijke hulp vergoeden.
  • Eigen bijdrage Wlz/Wmo: Bij langdurige hulp aan huis ontvangt u waarschijnlijk hulp uit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) of de wet langdurige zorg (wlz) en zult u te maken hebben met een eigen bijdrage. Een zorgverzekeraar kan ervoor kiezen om (een deel van) de eigen bijdrage te vergoeden.
  • Lidmaatschap thuiszorgorganisatie: De zorgverzekeraar vergoedt (een deel van) de contributie voor de thuiszorgorganisatie.