Aanvullende zorgverzekering 2019 thema hulpmiddelen

Er zijn veel soorten hulpmiddelen en de financiering ervan is zeer verschillend geregeld in Nederland. Zorgverzekeraars gebruiken ook verschillende benamingen voor hulpmiddelen. U kunt bij hulpmiddelen denken aan personenalarmering, ADL- hulpmiddelen, loophulpmiddelen (rolstoel of rollator), hoortoestellen, brillen/contactlezen en andere hulpmiddelen die helpen bij dagelijkse (zorg)taken. Hieronder volgt een overzicht van door ons geselecteerde hulpmiddelen die mogelijk relevant zijn. Veel  van de hulpmiddelen zijn ook via de basisverzekering beschikbaar. Kijk daarom ook naar het overzicht over de basisverzekering.

Zorg-
verzekeraar

Alarmerings-apparatuur

Brillen en
contact-lenzen

Hoor-toestellen

Loophulp-
middelen

ADL-
hulpmiddelen
& Plaswekker

Medische
hulp-
middelen

Hulp-
middelen
overig

Zilveren Kruis

Min: Geen vergoeding

Max: Gecontrac-teerde leverancier,
100%. Niet-gecontrac-teerde leverancier €60
p.p. per kalenderjaar

Brillen en contact-lenzen

Min: Geen vergoeding

Max: €250 p.p. 
per 3
kalender-jaren

Eigen bijdrage hoortoestel

Min: Geen vergoeding

Max: €300 per toestel

Eigen bijdrage orthopedisch schoeisel

Min: Geen
vergoeding

Max: 100%

Min: Geen vergoeding

Max: €100
p.p.
per kalender-
jaar

 

Huur-
kosten
trans-
therapie

Min:
Geen
vergoeding

 

Max:
100%

 

CZ

 

Bril, lenzen en ooglaseren

Min: Geen vergoeding

Max: €200
per 2 jaar

Eigen bijdrage hoortoestel

Min: Geen vergoeding

Max: €300

Voetzorg-hulpmiddelen

Min: Geen vergoeding

Max: €75
per jaar

Min: Geen vergoeding

Max: €100
per jaar

 

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: 100%
bij koop of
4 maanden
huur

 

Hulp-
middelen
eigen
bijdrage

Min: Geen vergoeding

Max: €500
per jaar 

 

 

VGZ

 

Brillen en
lenzen

Min: Geen vergoeding

Max: 1 bril,
of; €75 voor
brillen, of;
€125 voor
opticiën

 

 

Eigen bijdrage hoortoestel

Min: Geen vergoeding

Max: 100%

 

Hoortoestel

Min: Geen vergoeding

Max: €500

Steunzolen
en therapie-
zolen

Min: Geen vergoeding

Max: €125 per kalenderjaar

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: €500 per jaar

 

 

 

Menzis

 

Brillen en
contact-
lenzen

Min: Geen vergoeding

Max: €125
per 2 kalender-
jaren

 

 

 

Orthopedische
steunzolen

Min: Geen vergoeding

Max: €150 per jaar

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: In eigendom eenmaal voor
de gehele verzekerings-duur

 

 

DSW

 

Brillen-
glazen
en contact-
lenzen

Min: Geen vergoeding

Max: €75
per 2 kalender-jaren

 

 

Eigen bijdrage Hoortoestel

Min: Geen vergoeding

Max: € 250,- per 5 kalender-jaren

Rollator

Min: Geen vergoeding

Max: €80
per 5 kalenderjaren

 

Steunzolen

Min: Geen vergoeding

Max: 50%, maximaal € 75,- per kalender-
jaar

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: huurkosten of 90% aanschafprijs, maximaal
€ 150,-

 

 

ONVZ

 

Brillen-glazen, contact-lenzen
en ooglaser-
behandeling

Min: Geen vergoeding

Max: €500

 

Loophulp-middelen

Min: Geen vergoeding

Max: €200
voor 5 loophulp-middelen

 

Steunzolen

Min: Geen vergoeding

Max: 100%

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: 100%

 

Eigen
bijdrage
hulp-
middelen

Min: geen vergoeding

Max: 100%

 

 

Zorg en Zekerheid

Min: Geen vergoeding

Max: €5 per maand

Brillen, contact-
lenzen en brilmontuur

Min: Geen vergoeding

Max: €150 per 2 kalender-jaren

Eigen bijdrage hoor-toestel

Min: Geen vergoeding

Max: €200

Steunzolen

Min: Geen vergoeding

Max: €100

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: €85

Thuis-verzorgings-artikelen

Min: Geen vergoeding

Max: 75%, maximaal €40

 

Salland

Min: Geen vergoeding

Max: €200
per kalender-
jaar

Brillen of lenzen

Min: Geen vergoeding

Max: 1 bril
of; bril en/of lenzen maximaal €75,- per 2 kalender-
jaren

Min: Geen vergoeding

Max: €300 per kalenderjaar

Steunzolen

Min: Geen vergoeding

Max: 75% tot €250 per kalenderjaar

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: €300 per kalenderjaar

 

Eigen
bijdrage
hulp-
middelen

Min: geen vergoeding

Max: €300
per
kalender-
jaar
gezamenlijk

De Friesland

 

Brillen en contact-lenzen

Min: Geen vergoeding

Max: €150 per 3 jaar

 

Steunzolen
en therapie-zolen

Min: Geen vergoeding

Max: €100
per 2 kalenderjaren

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: 100%, eenmalig. Bij huur 3 maanden.

 

 

De Amersfoortse

 

Brillen en contact-lenzen

Min: Geen vergoeding

Max: Bril - €300 per 2 kalender-jaren;
Lenzen - €150 per
jaar

 

Steunzolen
of thera-peutische zolen

Min: €50 per jaar

Max: 100% een paar per jaar

Plaswekker

Min: Geen vergoeding

Max: Aanschaf - 100%; Huur
3 maanden

 

Extra zorg
na ongeval

100%
maximaal, eenmalig
per jaar

 

Hulp-
middelen-
zorg bovenop basis-
verzekering

Min: geen vergoeding

Max: €500 per jaar

 

Eigen bijdrage hulp-middelen-zorg

Min: €50 per jaar

Max: €550 per jaar

 


Bovenstaande informatie is beschikbaar gemaakt door het Zorgverzekeringswet-kompas (Zvw-kompas) van Zorginstituut Nederland. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Zorginstituut Nederland

Noot: Bij sommige vergoedingen wordt er een verschil gemaakt tussen een kalenderjaar (1 januari 2019 – 31 december 2019) en een jaar (bijvoorbeeld 1 december 2018 – 30 november 2019).
 

Definities

  • Alarmeringsapparatuur: Met alarmeringsapparatuur kan hulp in een noodgeval snel ingeschakeld worden. 
  • Brillen en contactlenzen: Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen zien.
  • Hoortoestellen: Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen horen.
  • Loophulpmiddelen: Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of rollator.
  • ADL-hulpmiddelen & Plaswekker: Hulpmiddelen bij het verrichten van dagelijkse handelingen, en een wekker om mensen te eraan te herinneren een bezoek aan het toilet te brengen. 
  • Medische hulpmiddelen: Medisch-noodzakelijk hulpmiddelen of hulpmiddelen bij het verzorgen van patiënten/cliënten.
  • Hulpmiddelen overig: Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden overige hulpmiddelen vergoed.
     

Peildata verzekeringen en verzekeraars

Onderwerp

Peildata

Basisverzekering

Week 43

Zilveren Kruis

Week 46

CZ

Week 46

VGZ

Week 46

Menzis

Week 46

DSW

Week 46

ONVZ

Week 46

Zorg en Zekerheid

Week 46

Salland

Week 46

De Friesland

Week 46

De Amersfoortse

Week 46

Basisverzekering hulpmiddelen

Week 46