Aanvullende zorgverzekering 2019 thema vervoer

Zorgverzekeraar

Zittend ziekenvervoer (eigen bijdrage)

Reiskosten voor ziekenbezoek

Repatriëring

Vervoerskosten buitenland

Zilveren Kruis

Min: Geen vergoeding

Max: 100%

 

Na zorgbemiddeling naar België of Duitsland - patiënt

Min: Geen vergoeding

Max: Taxi/OV 100%; eigen vervoer €0,30

Min: Geen vergoeding

Max: €500 per kalenderjaar voor alle bezoekers samen

100%

Na zorgbemiddeling naar Belgie of Duitsland - bezoek

Min: Geen vergoeding

Max: €500 voor alle gezinsleden

 

Expertisebehandeling Belgie of Duitsland

Vliegtuig 100%; OV 100%; Eigen vervoer €0,30 p/km; Max €5.000 gezamenlijk

CZ

Aanvulling Kilometervergoeding

Min: Geen vergoeding

Max: Tot €0,37 per kilometer

Min: Geen vergoeding

Max: €200 per jaar

 

 

100%

 

Vervoer stoffelijk overschot

Min: Geen vergoeding

Max: 100%

 

 

VGZ

 

 

100%

 

Menzis

Reiskosten

Min: Geen vergoeding

Max: € 0,25 per km tot maximumbedrag van € 250; 1e 500 km voor eigen rekening

 

Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden

100%

 

DSW

 

Min: Geen vergoeding

Max: € 0,18 per kilometer

Vervoer stoffelijk overschot

Min: 100%, buiten Europa geen vergoeding

Max: 100%

 

ONVZ

Min: Geen vergoeding

Max: 100% + vervoer bij opname en ontslag

 

Vervangende chauffeur

Min: Geen vergoeding

Max: 100%

Min: Geen vergoeding

Max: 100% (vanaf 8e opnamedag, € 0,27 p/km, tussen woonadres en max 60 km van Nederlandse grens)

Min: Geen vergoeding

Max: 1 keer vervoer voor 1 bezoeker

 

Eerder terugkeren

Min: Geen vergoeding

Max: Extra kosten vervoer

 

Zorg en Zekerheid

Min: Geen vergoeding

Max: €101

Min: Geen vergoeding

Max: €300

Min: 100% binnen EU/EER/Verdragsland

Max: 100% (max. €20.000 per kalenderjaar)

 

Salland

Min: Geen vergoeding

Max: € 200,- per kalenderjaar

Min: Geen vergoeding

Max: € 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar

Repatriëring & vervoer stoffelijk overschot

100%

 

De Friesland

 

Min: Geen vergoeding

Max: € 750,- per gezin per opnameperiode, eigen bijdrage € 10,- per bezoek

Repatriëring & vervoer stoffelijk overschot

Min: 100% binnen EU/EER/Verdragsland

Max: 100%

 

De Amersfoortse

Min: Geen vergoeding

Max: 100%

Min: Geen vergoeding

Max: € 0,30 per km Reis van een verzekerde aan een verzekerd gezinslid, vanaf de 5e opnamedag tot maximaal € 2.000,- per kalenderjaar

Repatriëring

100%

 

Vervoer stoffelijk overschot

Maximaal €10.000

Extra zorg na een ongeval

maximaal € 1.000,- éénmaal per jaar


In het overzicht wordt gewerkt met een min(imale) en max(imale) vergoeding. Er kunnen vergoedingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering.
Vormen van vervoer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk daarom het overzicht van de basisverzekering.

Bovenstaande informatie is beschikbaar gemaakt door het Zorgverzekeringswet-kompas (Zvw-kompas) van Zorginstituut Nederland. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Zorginstituut Nederland

Noot: Bij sommige vergoedingen wordt er een verschil gemaakt tussen een kalenderjaar (1 januari 2019 – 31 december 2019) en een jaar (bijvoorbeeld 1 december 2018 – 30 november 2019).
 

Definities

Zittend ziekenvervoer: Als u niet met de ambulance gaat, dan kunt u een reiskostenvergoeding voor vervoer van en naar uw behandeling ontvangen.

Reiskosten voor ziekenbezoek: Deze vergoeding geldt als u uw gezinslid of uw gezinslid u wilt komen bezoeken in het ziekenhuis.

Repatriëring: Het kan zijn dat u om medische redenen naar Nederland terug moet. Vervoerskosten hiervoor kunnen door zorgverzekeraars vergoed worden. Soms moet na het overlijden het stoffelijk overschot ook vervoerd worden. Hier zijn ook vergoedingen voor.

Vervoerskosten buitenland: Heeft u spoedeisende hulp nodig in het buitenland? Zorgverzekeraars kunnen soms de vervoerskosten vergoeden.
 

Peildata verzekeringen en verzekeraars

Onderwerp

Peildata

Basisverzekering

Week 43

Zilveren Kruis

Week 46

CZ

Week 46

VGZ

Week 46

Menzis

Week 46

DSW

Week 46

ONVZ

Week 46

Zorg en Zekerheid

Week 46

Salland

Week 46

De Friesland

Week 46

De Amersfoortse

Week 46

Basisverzekering hulpmiddelen

Week 46