Aanvullende zorgverzekering 2019 thema wmo/wlz zorg

Een aantal zorgverzekeraars biedt extra vergoedingen aan om de (eigen) kosten voor langdurige zorg of hulp aan huis te beperken.

Zorgverzekeraar

Huishoudelijke hulp

Eigen bijdrage Wmo en Wlz

Overig

Zilveren Kruis

€1.000 afhankelijk van ADL-uitval

 

 

CZ

 

 

 

VGZ

Min: Geen vergoeding

Max: 12 uur per kalenderjaar

 

 

Menzis

 

Min: Geen vergoeding

Max: €300 per kalenderjaar

 

DSW

 

 

 

ONVZ

Min: Geen vergoeding

Max: 30 uur

 

 

Zorg en Zekerheid

 

Min: Geen vergoeding

Max: €200 per kalenderjaar

Lidmaatschap thuiszorgorganisatie

Min: Geen vergoeding

Max: €17,50

Eno-Salland

 

 

 

De Friesland

 

 

 

De Amersfoortse

 

 

Extra zorg na een ongeval

maximaal € 1.000,- éénmaal per jaar


In het overzicht wordt gewerkt met een min(imale) en max(imale) vergoeding.

Bovenstaande informatie is beschikbaar gemaakt door het Zorgverzekeringswet-kompas (Zvw-kompas) van Zorginstituut Nederland. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Zorginstituut Nederland

Noot: Bij sommige vergoedingen wordt er een verschil gemaakt tussen een kalenderjaar (1 januari 2019 – 31 december 2019) en een jaar (bijvoorbeeld 1 december 2018 – 30 november 2019).


Definities

Huishoudelijke hulp:
Om huishoudelijke klussen dragelijk te houden kan de verzekeraar meerdere uren huishoudelijke hulp vergoeden.

Eigen bijdrage Wlz/Wmo: Bij langdurige hulp aan huis ontvangt u waarschijnlijk hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet Langdurige zorg (Wlz) en zult u te maken hebben met een eigen bijdrage. Een zorgverzekeraar kan ervoor kiezen om (een deel van) de eigen bijdrage te vergoeden.
 

Peildata verzekeringen en verzekeraars

Onderwerp

Peildata

Basisverzekering

Week 43

Zilveren Kruis

Week 46

CZ

Week 46

VGZ

Week 46

Menzis

Week 46

DSW

Week 46

ONVZ

Week 46

Zorg en Zekerheid

Week 46

Salland

Week 46

De Friesland

Week 46

De Amersfoortse

Week 46

Basisverzekering hulpmiddelen

Week 46