Alzheimer Café: elke maand een informatieve bijeenkomst

Afdeling Midden Brabant

Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkerende bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café is een gelegenheid om in alle openheid te praten over allerlei onderwerpen die met dementie te maken hebben.

De afdeling Midden-Brabant van Alzheimer Nederland startte op 16 september 2003 het eerste Alzheimer Café, in Tilburg. In januari 2006 werd door deze afdeling een Alzheimer Café geopend in Waalwij waarna in oktober 2009 Oisterwijk volgde en in december 2014 de gemeente Heusden.  De afdeling verzorgt binnen de regio inmiddels dus vier Alzheimer Cafés.

Voorlichting en steun

Het concept van het Alzheimer Café werd jaren geleden (in 1997) bedacht door psycho-gerontoloog Dr. Bère Miesen. Nu, ruim twintig jaar verder, zijn er samen met de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland en de werkgroepen zo’n 240 Alzheimer Cafés en enkele Alzheimer Theehuizen opgericht. De belangrijkste doelstellingen van het Alzheimer Café zijn:

  • Voorlichting over medische, maar vooral  psychosociale aspecten van dementie;
  • Het vanzelfsprekend maken dat alle betrokkenen over hun gevoelens van onmacht,     ontreddering en ontwrichting kunnen blijven praten, mensen weerbaarder maken;
  • Voorkomen dat de persoon met dementie en familie (van elkaar) geïsoleerd raken en de emancipatie van de persoon met dementie en familie.

Elke avond is gratis te bezoeken en vooraf aanmelden is niet nodig. Iedere maand staat er een ander thema centraal, waarbij we kunnen spreken van een jaarcyclus met onderwerpen als:  Wat is dementie? Is er een Behandeling? Hoe ga je om met een partner, vader, moeder met dementie? Welke mogelijkheden voor dagopvang zijn er?

Kijk op onderstaande knop voor informatie over de Alzheimer Café's in Midden-Brabant

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-brabant

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door