Als belangenorganisatie wil Alzheimer Nederland goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Daarom zijn we voortdurend met mantelzorgers in gesprek. Ook voeren we onderzoek uit onder mantelzorgers. Dit doen we via het Alzheimerpanel.


Het Alzheimerpanel is een digitaal panel met meer dan 1.000 mantelzorgers. Panelleden krijgen ongeveer zes keer per jaar een korte online enquête over allerlei onderwerpen die met dementie en mantelzorg te maken hebben. Dit kunnen actuele onderwerpen rondom dementie zijn, bijvoorbeeld in de zorg en de politiek.
 

Interviews en groepsgesprekken

Ook houden we soms interviews en organiseren we groepsgesprekken. Vaak om panelleden naar hun mening te vragen over bepaalde voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek. Zo blijven we snel en goed op de hoogte wat er speelt onder mantelzorgers.
 

Thema’s

In de afgelopen jaren vroegen we mantelzorgers over onder andere de volgende thema’s:

  • Vermindering van mobiliteit
  • Ervaringen met veranderingen in de zorg na de wetswijzigingen in 2015
  • Belang en waardering van dagactiviteiten
  • Levenseinde en euthanasie

Bekijk hier de onderzoeksresultaten 

Alzheimerpanel-icoontjes_0.jpg

Meer weten en aanmelden?

Heeft u de zorg voor iemand met dementie? Ofwel, bent u mantelzorger? Laat dan uw stem horen en meld u aan voor het Alzheimerpanel op www.alzheimerpanel.nl.

Dementiemonitor Mantelzorg

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg.