Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

In gesprek met betrokkenen

We zijn voortdurend in contact met mensen met dementie en hun naasten om goed op te kunnen komen voor hun belangen.  Zij delen hun ervaringen met ons via:

Om de kwaliteit van zorg, onderzoek, onderwijs, beleid en innovaties te verbeteren, is het belangrijk dat deze unieke kennis en ervaring van mensen met dementie en hun naasten benut wordt. Dit is één van de speerpunten van Patiëntenfederatie Nederland, waar Alzheimer Nederland is vertegenwoordigd. Eén van de werkgroepen gaat over 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek'.

Adviesraad

Passende woonvormen

Alzheimer Nederland pleit voor voldoende en passende woonvormen voor mensen met dementie tussen het zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis in. Onze 'Wijzer wonen met dementie' kan hierbij helpen.

woonvorm de compagnie

Wat we hebben bereikt

 • Icoon mantelzorg of casemanagement

  228x

  belangenbehartigers zetten zich lokaal in voor mensen met dementie en hun naasten
 • Icoon beleid en planvorming

  25x

  inbreng geleverd aan de Kamer/politiek Den Haag
 • Pijler dementievriendelijke samenleving

  130x

  gemeenten hebben de dementiescan ingevuld
Ik help mensen met dementie zodat zij beter en langer thuis kunnen wonen. Met de juiste zorg is veel mogelijk. Een hoop mensen weet niet dat zij vanuit de basis zorgverzekering recht hebben op een casemanager dementie, die hen kan ondersteunen.

— Gerben, verpleegkundige en casemanager dementie

Casemanager Gerben

Wat kun jij doen?

We hebben de hulp van vrijwilligers hard nodig om op te komen voor de belangen van mensen met dementie. Word belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland!