Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het belang van de casemanager wordt door mensen met dementie en de betrokken partijen onderschreven als een belangrijke professional. De casemanager staat in de Zorgstandaard Dementie, sluit aan bij nationale plannen en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Toch heeft nog lang niet iedereen met dementie een casemanager naast zich. Ook zijn er andere zorgen: wijkverpleegkundigen of andere professionals doen casemanagement ‘erbij’, de casemanager wordt soms te laat ingezet en het inkoopbeleid sluit niet aan bij de Zorgstandaard Dementie.

Ik wil dat de betrokken partijen niet meer om de casemanager dementie heen kunnen Daarom ga ik een maatschappelijke businesscase maken over het casemanagement zoals omschreven in de Zorgstandaard Dementie. Zo breng ik de maatschappelijke en financiële meerwaarde in beeld. Dat gaat dus over meer dan alleen de euro’s. Ik wil met de businesscase laten zien dat de casemanager óók zorgt voor de inzet van minder zorguren en dat het bij zorgorganisaties kán.

Doelstellingen van de nationale programma’s

  1. We willen dat hulpverleners met ouderen bespreken welke doelen van zorg en behandeling passen bij de waarden en opvattingen van oudere, en zijn haar gezondheidssituatie (WOZO)
  2. Ouderen kunnen terugvallen op een voldoende groot netwerk omdat het tijdig gelukt is hier met ondersteuning in te investeren. Dit leidt onder andere tot meer veerkracht, meer levensgeluk en minder eenzaamheid (WOZO)
  3. Zorg is voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar. En dit in een wereld van arbeidsmarktkrapte, complexiteit, kwaliteit en een benodigde bezuiniging (IZA)
  4. Uiterlijk in 2025 werken alle professionals in elk regionaal dementienetwerk volgens de Zorgstandaard Dementie (NDS)

Ervaringen en voorbeelden

Oplossingen en resultaten

Rapport 'Casemanager als essentiële ondersteuner bij dementie'

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek onder mantelzorgers en mensen met dementie over hoe zij de ondersteuning van de casemanager ervaren. Welke toegevoegde waarde zien zij van de casemanager?

Bekijk het rapport.

De maatschappelijke businesscase casemanager dementie

De casemanager dementie inzetten volgens de Zorgstandaard Dementie bespaard geld en inzet van zorgpersoneel. Ook is het voor mensen met dementie en hun naasten een onmisbare professional. De maatschappelijke businesscase omschrijft de argumenten, de knelpunten en de oplossingsrichtingen voor de casemanager dementie

Download de maatschappelijke businesscase