Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Toch zien we dat de financiering van deze vorm van ondersteuning niet structureel is en dat het draaiende wordt gehouden vanuit de inzet van inwoners en vrijwilligers zelf. Ook heeft op dit moment slechts 10% van de gemeenten in het coalitieakkoord dagactiviteiten voor mensen met dementie opgenomen. De partijen kijken naar elkaar, want wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de financiering van een ontmoetingsplek waar mensen met én zonder indicatie naar toe kunnen?

Om de financiering van een ontmoetingsplek structureel te krijgen, analyseer ik de toezeggingen die nu al gedaan zijn in de Kamer. Ook heb ik gesprekken met coördinatoren om de obstakels boven tafel te halen. Hieruit maak ik oplossingsrichtingen om de financiering van voorzieningen in de buurt structureel en waar mogelijk over de schotten heen te organiseren.

Doelstellingen van de nationale programma’s

  1. In 2030 heeft 80% van de thuiswonende mensen toegang tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning (NDS)
  2. Gemeenten faciliteren het 'omzien naar elkaar in de wijk' door een breed, laagdrempelig en vindbaar aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk (WOZO)

Ervaringen en voorbeelden

Oplossingen en resultaten

Dit document schetst een overzicht van de toezeggingen, plannen, acties en obstakels als het gaat om de realisatie van ontmoetingsplekken. Daarmee kunnen we in gezamenlijkheid nieuwe acties vormgeven die financiering structureel kunnen maken zodat opschalen mogelijk wordt.