Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wat gaat de dementierapporteur doen?

Er zijn veel maatschappelijke afspraken en programma’s die gaan over dementie. Ook Alzheimer Nederland heeft een meerjarenstrategie en zet in op onderzoek en ondersteuning. Gemeenten, ministeries, zorgverzekeraars en woningcorporaties zijn partijen die met elkaar de schouders onder deze programma’s moeten zetten. Alzheimer Nederland heeft Tamara van Ark gevraagd als dementierapporteur. De dementierapporteur gaat de plannen die er liggen een stap verder helpen en opzoek naar eventuele witte vlekken. Voor de dementierapporteur is het vooral belangrijk om te kijken of de plannen en programma’s daadwerkelijk werken voor mensen met dementie en hun naasten.

Tamara van Ark: “Een jaar is kort en daarom moet ik focus aanbrengen. Wat mij het meest is opgevallen, is dat mensen met dementie en hun naasten vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zij moeten vaak flink ‘leuren’ om de zorg en ondersteuning te ontvangen die zij nodig hebben. Er zijn veel organisaties betrokken bij het verloop van dementie. Daardoor zie je door de bomen het bos niet meer. Dit komt mede door de verschillende zorgwetten (Wmo, Zvw en Wlz) waar iemand met dementie mee te maken krijgt. Door die wetten kijken de betrokken vooral naar elkaar, liggen kosten en baten vaak niet op dezelfde plek en vallen mensen tussen wal en schip. Er zijn drie thema’s die nauw aansluiten op deze bevinding, namelijk wonen met dementie, ontmoeten in laagdrempelige voorzieningen in de buurt en de casemanager dementie. Daarom heb ik deze thema’s gekozen als focuspunten en ga ik de plannen die er liggen een stap verder helpen.”

Hoe doet de dementierapporteur dit?

De dementierapporteur doet dit door te luisteren, te vertalen en te delen. Lees hieronder wat dit in de praktijk betekent.

Het doel van de dementierapporteur is voorbereiden op de (nabije) toekomst om de kwaliteit van dementiezorg te verbeteren, te borgen en tegelijkertijd de zorgkosten betaalbaar te houden.

De dementierapporteur wil de vooruitgang versnellen – voor een beter leven met dementie.

Contact opnemen met de dementierapporteur

Heb je een vraag, idee of wil je graag met me in gesprek? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Ook kun je mijn activiteiten volgen op twitter