Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Goed verzekerde dementiezorg in 5 punten

Focusbrief voor gemeenten 2023

In deze brief vind je 5 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie preventieve maatregelen en maatwerk nodig. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan passende woningen voor mensen met dementie, ontmoetingsplekken met activiteiten en voldoende respijtzorg. Wij vragen aan gemeenten: kent jouw gemeente al een gericht dementiebeleid?

Havva en Gulec

Persoonsgerichte intensieve dementiezorg in 5 punten

Focusbrief voor zorgverzekeraars en zorgkantoren 2024-2025

Alzheimer Nederland heeft 5 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. Hierbij zijn hun behoeften het uitgangspunt. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgkantoren samenwerken. Voorkom verhuizen door zorg naar de woning te brengen – combineer Wmo, Zvw en VPT. Biedt scholing in onbegrepen gedrag en maak casemanagement dementie toegankelijk, ook vanuit het VPT. De basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard Dementie.

Wilma en Johan