Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Doe de Dementiescan

De Dementiescan is een online vragenlijst die met getallen, tekst én grafieken inzichtelijk maakt:

  • Hoe dementievriendelijk de gemeente is;
  • Wat de gemeente kan doen om dit te verbeteren;
  • Hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten in de regio.

De Dementiescan bestaat uit acht thema’s met in totaal 43 vragen. Deze sluiten aan bij de punten uit de focusbrief. De Dementiescan maakt dus concreet wat Alzheimer Nederland verstaat onder een “dementievriendelijke gemeente”.

Dementiescan

Aan de slag!

Stap 1: Mail naar [email protected] voor het maken van een afspraak.

Stap 2: Een belangenbehartiger komt samen met u de scan invullen bij uw gemeente.

Stap 3: Na de scan kijkt u samen met de belangenbehartiger hoe uw gemeente (nog) dementievriendelijker kan worden.