Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Informatie voor de leden van de stembureaus

Hoe herken je iemand met dementie? En hoe kun je diegene het beste helpen? Hiervoor hebben wij nog enkele aanvullende tips: 

Gerust stellen, Oogcontact maken, Even meedenken, Dankjewel

Checklist voor een dementievriendelijk stembureau

Voor mensen met dementie kunnen kleine veranderingen in het verbeteren van de toegankelijkheid van het stembureau een groot verschil maken. We hebben een checklist gemaakt die je kan gebruiken als leidraad voor het inrichten van een dementievriendelijk stembureau.

Tips om te stemmen voor mensen met dementie

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

Als je stemt, heb je invloed op wat er de komende jaren gebeurt in jouw provincie waterschap. Ook heb je indirect invloed op de verkiezing van de Eerste Kamer.  Immers, de nieuwe Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Om je te helpen bij het stemmen hebben wij een video gemaakt. In deze video krijg je tips voor de stappen die je het beste kunt doorlopen bij het stemmen.

De belangrijkste tips:

 1. Ga op een rustig tijdstip.
 2. Hulp in het stemhokje is officieel niet toegestaan. Laat je hier niet door verrassen en bereid je daar goed op voor!
 3. Iemand machtigen? Regel dat ook goed vooraf. 

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Wil je meer weten over waarom stemmen belangrijk is en waar je uit kunt kiezen? Kijk op www.stemjijook.nl.

Stemmen in 10 stappen

 1. Overhandig je stempas op het stembureau aan de stembureauleden. Het stembureaulid controleert hierna je identiteitsbewijs.
 2. Je krijgt vervolgens een stembiljet waarop je je stem gaat uitbrengen.
 3. Geef bij het stembureaulid aan dat je dementie hebt en mogelijk meer tijd nodig hebt.
 4. Is het duidelijk hoe het stembiljet werkt? Overleg zo nodig nog even en ga dan naar het stemhokje.
 5. Je metgezel mag niet mee het stemhokje in om je te helpen, ook niet omdat je dementie hebt, dit mag alleen als je lichamelijke problemen hebt.
 6. Vouw het stembiljet in het stemhokje uit.
 7. Zoek de naam van de kandidaat van jouw keuze en maak het rondje voor deze naam rood.
 8. Vouw het stembiljet dicht.
 9. Doe het stembiljet in de daarvoor bestemde bus.
 10. Maak er een leuk uitje van en sluit af met een kopje koffie/thee met je metgezel.                                         

We hebben deze stappen en de voorbereiding hiervoor in het document 'Stemmen in 10 stappen' gezet. Zodat je deze uit kunt printen en meenemen naar het stembureau. 

Iemand machtigen om te stemmen

Is het niet meer mogelijk om zelf naar het stembureau gaan? Machtig dan iemand om te stemmen:

 1. Vraag iemand die namens jou wil gaan. Deze persoon kent & respecteert jouw politieke voorkeur.
 2. Vul de achterzijde van de stempas in.
 3. Zet allebei een handtekening op de stempas.
 4. Geef naast de ondertekende stempas ook een kopie van je identiteitsbewijs mee.
 5. De gemachtigde brengt jouw stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit, dus op hetzelfde stembureau.
 6. Kun je geen handtekening zetten? Je kunt een aantekening in je paspoort aanvragen waarop staat “Niet in staat een handtekening te zetten”.

Deel je ervaring over het stemmen

Campagnebeeld van 'iedereen moet kunnen stemmen'

Ervaar je problemen bij het stemmen? Of heb je juist een positieve ervaring? Deel deze dan bij het meldpunt van het College voor de Rechten van de Mens. Het College houdt toezicht op de naleving van het VN-verdrag. In het VN-verdrag staat dat iedereen met een beperking zonder obstakels moet kunnen stemmen. Het VN-verdrag geldt ook voor mensen met dementie. De ervaring kan bijvoorbeeld gaan over het stembiljet, de toegankelijkheid of informatie.

De bedenker van dit stappenplan

Henk van Pagée heeft 7 jaar geleefd met de diagnose alzheimer. Een van zijn missies was meer begrip voor dementie en het behouden van eigen regie. Zelfstandig stemmen is daar een onderdeel van. Om andere mensen met dementie hiermee te helpen, heeft hij dit stappenplan bedacht. "Ik stem mijn hele leven al. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? En ja, ik heb wel wat hulp nodig. Ik vraag daar gewoon om. Dit stappenplan helpt mij. Ik neem het vooraf door en stapje voor stapje gaat dat zeker lukken en anders vraag ik mijn broer, zus of vriend mee.”

Henk van Pagée