Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Sta hulp van een mantelzorger toe in het stemhokje

Alzheimer Nederland pleit voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het stemproces voor mensen met dementie. De onderdelen die het stemmen toegankelijker maken zijn ondersteuning van een vertrouwde begeleider in het stemhokje, een eenvoudiger stembiljet met grotere letters, minder namen en grotere partijlogo’s én een dementievriendelijk stemlokaal. Zo kunnen mensen met dementie zonder belemmeringen stemmen.

VN-verdrag ook voor mensen met dementie

In de huidige wet kunnen mensen met een fysieke beperking assistentie naar keuze in het stemhokje krijgen. Maar dat is niet genoeg! Maak het ook voor mensen met dementie mogelijk assistentie te krijgen in het stemhokje, van een bekende. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het VN-Verdrag en biedt de meeste ruimte voor de bescherming van het stemgeheim.

Oproep tot actie

We hebben de hulp nodig van gemeenten en de Tweede Kamer om mensen met dementie zelfstandig te laten stemmen. Daarom vragen we aandacht en actie van deze partijen.

Uit de praktijk

Henk van Pagée is 70 jaar en heeft de ziekte van Alzheimer. Stemmen is voor hem heel belangrijk "Ik stem mijn hele leven al. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? En ja, ik heb wel wat hulp nodig. Daar vraag ik om.” Omdat hij het erg belangrijk vindt dat hij nog kan stemmen en daar andere mensen met dementie ook graag bij wil helpen, heeft hij een stappenplan voor stemmen met dementie gemaakt. “Dit stappenplan helpt mij. Ik neem het vooraf door en stapje voor stapje gaat dat zeker lukken en anders vraag ik mijn broer, zus of vriend mee.” Het zou mooi zijn als mensen met dementie die behoefte hebben ondersteuning in het stemhokje dit van hun naaste kunnen ontvangen.

Man die gaat stemmen

De urgentie is groot

De toegankelijkheid van het stemproces is van groot belang voor een inclusieve samenleving en democratie. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun (politieke) mening kunnen geven. Een (politieke) mening geven is voor mensen met dementie net zo belangrijk als voor ieder ander. Zolang zij zelf nog kunnen aangeven dat ze willen stemmen en weten op wie, vinden we dat we er alles aan moeten doen om stemmen voor hen mogelijk te maken.

Toch ondervinden mensen met dementie vaak belemmeringen bij het uitoefenen van hun stemrecht.  Drie op de tien mensen met dementie stemt nog zoals voorheen. 11% stemt minder vaak sinds de diagnose en 54% stemt niet meer. Dit komt voornamelijk omdat handelingen te moeilijk worden. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat mensen met dementie zo lang mogelijk zelf willen stemmen. De punten die voor mantelzorgers en mensen met dementie belangrijk zijn om zelfstandig te stemmen zijn ondersteuning in het stemhokje, een stembureau dichtbij, geduld en begrip in het stembureau, begrijpelijke informatie over het verkiezingsproces en -programma’s en een aangepast stembiljet. 

Vragen of ideeën?

Bij vragen kun je contact opnemen met het team belangenbehartiging van Alzheimer Nederland. 
Telefoonnummer: (033) 303 2547
E-mail: [email protected]

Heb je dementie en wil je tips voor het stemmen? Ga dan naar deze pagina’s. Je kunt je ervaringen in het stemlokaal delen met [email protected]