Mensen met dementie vinden het belangrijk om hun stem te laten horen. Alzheimer Nederland vindt dit ook, daarom richtten wij in 2009 de Adviesraad dementie op. Deze adviesraad bestaat uit mensen met een vorm van dementie. Wij geven mensen met dementie het woord in de media en de politiek.