Berkelland dementievriendelijke gemeente

Marijke van Haaren en Gerri Bannink slaan de stoeptegel aan met een hamer voor het gemeentehuis

Op 8 maart 2018 ontving wethouder Marijke van Haaren van gemeente Berkelland het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’. Gerri Bannink, bestuurslid van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Gelderland reikte de sticker uit. De gemeente Berkelland toont hun dementievriendelijkheid door het plaatsen van een stoeptegel met daarop de tekst ‘Samen maken we Nederland dementievriendelijk’.

Samen met de gemeente verder ontwikkelen

Ondernemers, organisaties en inwoners gaan samen verdere stappen zetten en werken aan een samenleving waarin er plaats is voor mensen met dementie.

Dementie is een landelijk probleem

Met de kans van 1 op de 5 mensen in Nederland die een vorm van dementie krijgt, is dementie een landelijk probleem. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing “explosief” stijgen. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat mensen die leiden aan een vorm van dementie en hun mantelzorgers, graag zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving willen wonen.

Wethouder Marijke van Haaren: “We kunnen er dus echt niet omheen: meer en meer inwoners en organisaties krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. Er ligt een gezamenlijke uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk in Berkelland kunnen blijven wonen. Dat doen we nu al en dat blijven we ook doen. Samen met ondernemers, organisaties en inwoners willen we ons daarvoor inzetten.”

Platform dementie en het stappenplan

Met de adviezen van Alzheimer Nederland is gemeente Berkelland aan de slag gegaan en heeft het platform Dementie Berkelland opgezet. Een onderdeel van die adviezen is een stappenplan om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Aan het platform werken verschillende organisaties mee, waaronder Alzheimer Nederland, afdeling Oost Gelderland.

Dit platform heeft de meest urgente problemen en wensen geïnventariseerd en een aantal concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van mensen met dementie te verbeteren. En er is bestuurlijk draagvlak ontstaan om een aantal projecten in onderlinge samenhang te ontwikkelen en blijvend te ondersteunen om vervolgens te komen tot het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’.

Acties voor dementievriendelijke gemeente Berkelland

Het plan om te komen tot een dementievriendelijk Berkelland bestaat onder andere uit de volgende acties:

 • Voorlichting met als doel taboeverkleining en vroegsignalering door middel van:
  • Voorlichtingsfolder over dementie
  • Themagerichte artikelen over dementie in Berkelbericht
  • Ondernemersvereniging van een kern uit Berkelland geïnformeerd over dementie (Neede is hiervoor gevraagd)
  • Huisartsen Berkelland zijn bekend met de gang van zaken rondom dementie, onder anderen door een studiedag praktijkondersteuners huisartsen (POH) Oost Achterhoek
  • Voorlichting aan verenigingen, kerken die met personen met dementie te maken. Hierbij zijn voorbeelden uit de praktijk besproken om daarmee voor de verenigingen en kerken handvatten te geven om mensen met dementie te kunnen blijven betrekken (dichter bij de mens)
 • Aanbod ontwikkelen / uitbreiden van cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers en voor mensen met dementie zelf, afhankelijk van de behoefte.
 • Vergroten van de inzet van vrijwilligers via maatjesproject en andere bestaande vrijwilligersinitiatieven.
 • Uitbreiding van de mogelijkheden voor dagvoorzieningen
 • Uitwerking DOEmentie: mensen met dementie kunnen van betekenis blijven in de samenleving door inzet als vrijwilliger.
 • Bevorderen inzet domotica door het organiseren van een leenkoffer met diverse domotica-hulpmiddelen. Voorbeelden van domotica zijn robots of beeldverbindingen.
Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door