Ga direct naar de contentGa direct naar de content

“Ik vind het heel leuk om bestuurlijk werk te leveren, met name voor een goed doel. Mensen samenbrengen en verbinden, dát is wat ik graag doe. In mijn loopbaan in de consultancy en belangenbehartiging heb ik daar de nodige ervaring in opgedaan. Naast mijn gezin met drie jonge zonen en een volle werkweek miste ik mijn maatschappelijke bijdrage. Op de vacaturesite van de Arnhemse Vrijwilligerscentrale sprong deze functie er onmiddellijk uit. Een extra motivatie om me specifiek voor Alzheimer Nederland in te zetten is dat ik in mijn familie en bij ouders van vrienden zie wat dementie doet. Het aantal mensen met dementie neemt toe en voor die uitdaging wil ik mij nuttig maken. Deze functie is absoluut een verrijking voor mij als persoon. De tijdsinspanning gaat met pieken en dalen en de energie die ik er in stop, komt er dubbel uit. Dat ik mijn bijdrage kan leveren aan dit enorm grote maatschappelijke probleem vind ik zeer bevredigend.”

Lokaal gezicht

Namens Alzheimer Nederland ben ik het lokale gezicht en aanspreekpunt. Zo overhandig ik onze jaarlijkse focusbrief aan de wethouders; een focuspunt van dit jaar is bijvoorbeeld dat er voldoende mogelijkheden tot dagbesteding moeten zijn voor mensen met dementie. Bij grotere activiteiten heet ik iedereen welkom en houd ik een praatje. Bij sommige besprekingen schuif ik aan om een extra stem te laten horen en zodoende het standpunt van het gehele bestuur duidelijk te maken.
De bestuursvergaderingen van onze regionale afdeling leid ik in goede banen. Tijdens onze overleggen geef ik ieder bestuurslid aandacht voor zijn of haar dossier en inzet. Verder zorg ik dat taken belegd worden waar ze horen en dat ze opvolging krijgen.

Als redelijk nieuw bestuur zijn we doende om onze draai te vinden. We zijn een gemêleerd gezelschap, jong en oud, man en vrouw, en weer bijna volledig op sterkte. Gedreven mensen die vanuit overtuiging en ieder vanuit zijn eigen specialisme iets willen bijdragen. Dat geeft mij een positief gevoel. Vanuit het landelijke kantoor van Alzheimer Nederland krijgen we vertrouwen en support. We kunnen trainingen volgen op allerlei vlakken en er is allerhande kennis beschikbaar.

Het aantal mensen met dementie neemt toe en voor deze uitdaging wil ik mij nuttig maken

Collectief succes

In de samenwerking met partners in de regio zijn we vrij pragmatisch. Onze focus ligt bij de mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers. Al naar gelang onze projecten werken we samen met bijvoorbeeld de organisaties voor mantelzorg, zorg en welzijn en de gemeenten. Daarin varen we onze eigen koers.

Bij het bepalen van onze strategie kijken we naar de landelijke plannen van Alzheimer Nederland en naar onze eigen wensen en prioriteiten. In het algemeen liggen die dicht bij elkaar. Een van onze prioriteiten is dat we willen dat 60.000 mensen de training Samen dementievriendelijk gaan volgen. Dat we deze ambitie zo goed op de kaart zetten zie ik als een collectief succes van ons bestuur. Waar we ook veel aandacht aan besteden zijn onze zichtbaarheid en herkenbaarheid.

In mijn voorzittersrol is het belangrijk dat ik goed kan luisteren en iedereen in zijn waarde laat. Omdat ik respect heb voor de ander en laat voelen dat ieder er toe doet, kan ik verbinding maken. Zaken terugkoppelen en feedback geven horen daarbij. Het is misschien een open deur, maar vergaderen moet je leuk vinden. Voor de details vertrouw ik op de dossierhouder, ikzelf houd de hoofdlijnen in de gaten. Af en toe zijn er lastige vraagstukken, dat hoort erbij. Vanuit mijn achtergrond als politicoloog vind ik dat niet erg en vaak zelfs leuk.

Start ook een carrière als vrijwilliger

Onze vrijwilligers zijn op allerlei manieren actief in de samenleving. Zij steunen mensen met dementie en hun dierbaren in de buurt en geven voorlichting om het bewustzijn over dementie in de omgeving te vergroten. Wil jij ook een carrière starten als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland? Zoek direct een vacature bij jou in de buurt of doe eerst de test om te zien welke functie bij jou past.