Altijd aandacht voor Alzheimer

Vorig jaar heeft het ons aan aandacht niet ontbroken. Van de Alzheimersokken, onze nationale campagne met de VriendenLoterij tot het nieuwe dementiebeleid van ons kabinet. Er zijn grote stappen gezet in het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met dementie.

Wij zijn blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden.

Ik ben ontzettend trots op iedereen die ons bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, helpt ons verder in de goede richting. Mocht u ons willen ondersteunen, bedenk dan dat we blij zijn met iedere vorm van hulp.

Ik wens iedereen een prachtige collecteweek toe.

 

Gea

  Gea Broekema-Prochãzka,
 Directeur Alzheimer Nederland