Veelgestelde vragen over doneren

Heeft u vragen over schenken aan Alzheimer Nederland? Op deze pagina leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over doneren, onze wervingsmethoden en het wijzigen of opzeggen van uw bijdrage.

Klik hier voor vragen over een productbestelling, zoals een Vergeet-mij-niet-speldje.

Staat uw vraag hier niet bij? Gebruik dan het contactformulier.

Waarom werft Alzheimer Nederland fondsen?

Alzheimer Nederland is voor de uitoefening van haar activiteiten geheel afhankelijk van bijdragen van particuliere donateurs, instellingen en bedrijven. Het is essentieel dat zo veel mogelijk mensen het werk van Alzheimer Nederland steunen, helemaal nu het aantal mensen met dementie explosief groeit en er een steeds groter beroep op ons wordt gedaan. Alzheimer Nederland werft fondsen met inachtneming van alle daarvoor geldende regels en afspraken en beschikt dan ook over het CBF-keurmerk voor steunwaardige fondsenwervende instellingen in Nederland. De stichting kent een klachtenregeling.

Hoe kan ik een adreswijziging, wijziging van mijn donatie of opzegging doorgeven?

Uw wijziging

Bent u verhuisd, wilt u een ander rekeningnummer doorgeven of uw donatie wijzigen? U kunt uw gegevens gemakkelijk zelf online wijzigen:


Wilt u de donatie van iemand anders opzeggen?
Dat is mogelijk. U heeft daarvoor de betreffende postcode, huisnummer en rekeningnummer nodig. Misschien wilt u overwegen de donatie zelf over te nemen en zo de intentie van die persoon door te zetten? Dat kan natuurlijk ook. Onze medewerkers helpen u graag verder via telefoonnummer 033-303 25 02.

Ik ben aan de deur of op straat gevraagd om donateur te worden. Waarom doet Alzheimer Nederland dit?

Alzheimer Nederland is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, de bijdragen van donateurs en de opbrengst van de collecteweek om haar doelstellingen te realiseren op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, hulp, informatie en belangenbehartiging. Huis-aan-huis-werving (colportage) en straatwerving zijn goede en belangrijke manieren voor ons om nieuwe structurele donateurs te werven.

Vanaf 15 mei 2020 hervatten wij onze huis-aan-huis donateurswerving. Uiteraard met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen en met een contactloze optie wanneer u zich aan wilt melden als donateur. Heeft u hierover vragen? Op werkdagen zijn wij van 09:00-17:00 uur bereikbaar via onderstaand telefoonnummer 033-303 25 02. Ook is er een speciaal nummer, de COVID-19 Hotline, voor (coronagerelateerde) vragen over deze vorm van werving. Deze is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09:00-21:00 uur op 020-215 73 77.
Wilt u checken of wij in uw buurt actief zijn? Kijk dan op www.geefgerust.nl/geef-gerust-aan-de-deur.

Hoe werkt het huis-aan-huis werven (colportage) en het werven op straat? Wat is het verschil met de collecte?

Huis-aan-huis-werving (oftewel colportage) en straatwerving zijn niet hetzelfde als de collecte (die maar 1 week per jaar in november is). Hieronder vindt u het verschil.

Huis-aan-huis-werving / straatwerving- hele jaar door: Geen vraag om contant geld
Bij huis-aan-huis-werving en werving op straat werken studenten voor Alzheimer Nederland om donateurs te vinden die de strijd tegen alzheimer en andere vormen van dementie willen steunen. U herkent onze fondsenwervers aan hun gele jas met het logo van Alzheimer Nederland. Daarnaast dragen ze ID-badges om zich te kunnen legitimeren. 
Deze wervers vragen nooit om contant geld! Ze vragen alleen of u Alzheimer Nederland wilt steunen met een vast bedrag per maand. Ze noteren uw gegevens op een tablet. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken ontvangt u na het gesprek een bevestigingsemail of -brief.

Vanaf 15 mei 2020 hervatten wij onze huis-aan-huis donateurswerving. Uiteraard met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen en met een contactloze optie wanneer u zich aan wilt melden als donateur. Heeft u hierover vragen? Op werkdagen zijn wij van 09:00-17:00 uur bereikbaar via onderstaand telefoonnummer 033-303 25 02. Ook is er een speciaal nummer, de COVID-19 Hotline, voor (coronagerelateerde) vragen over deze vorm van werving. Deze is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09:00-21:00 uur op 020-215 73 77.
Wilt u checken of wij in uw buurt actief zijn? Kijk dan op www.geefgerust.nl/geef-gerust-aan-de-deur.

Collecteweek - eens per jaar in november: Vraag om contant geld in collectebus
De landelijke collecteweek vindt eenmaal per jaar plaats, altijd in november. Dan is de kans groot dat u een vrijwillige collectant aan de deur treft, die u vraagt om een contante bijdrage in de verzegelde collectebus. Deze collectant vraagt dus wel om een contant geld. 

Waar werft Alzheimer Nederland huis-aan-huis en op straat?

Op www.geefgerust.nl kunt u heel eenvoudig achterhalen of er in uw buurt deze week geworven wordt en door welk goede doel. De wervers werken op werkdagen tot 21 uur en op zaterdag tot 20 uur. Op zon- en feestdagen wordt er niet geworven. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via donateurs@alzheimer-nederland.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor straatwerving/huis-aan-huis-werving?

Op een machtiging zijn de algemene voorwaarden incasso van de Interpay/ BankGiroCentrale BV van toepassing. Alzheimer Nederland onderschrijft de gedragscode Streetmarketing van de DDMA en is in het bezit van het CBF-keurmerk. Alzheimer Nederland stuurt de donateur een schriftelijke bevestiging waarbij hij/zij in kennis wordt gesteld van de datum van (1e) afschrijving en de mogelijkheid om op te zeggen.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alzheimer Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Meer hierover leest u hier.

Ik ben gebeld om donateur te worden. Hoe werkt dit?

Om mensen te bewegen Alzheimer Nederland op een structurele manier te steunen, maakt Alzheimer Nederland onder andere gebruik van telemarketing.

Als u gebeld wordt en u in dit telefoongesprek aangeeft Alzheimer Nederland te willen machtigen om een vast bedrag per periode van uw rekening af te schrijven, gebeurt dit door middel van een telemachtiging.
Ter bevestiging van de gemaakte afspraken in het telefoongesprek ontvangt u enkele dagen na het gesprek een bevestigingsbrief. Als u de gemaakte afspraken rond de machtiging wilt wijzigen, bel dan naar onze Publieksservice, tel. 033 - 303 25 02.
Wenst u niet meer telefonisch door Alzheimer Nederland benaderd te worden, dan kunt u dit tijdens het gesprek aangeven of melden bij onze Publieksservice.

Wat zijn de voorwaarden van een telemachtiging?

Op een telefonische machtiging zijn de algemene voorwaarden incasso van de Interpay/ BankGiroCentrale BV van toepassing. Een telemachtiging is toegestaan onder een aantal voorwaarden, waaraan Alzheimer Nederland voldoet:

  • Alzheimer Nederland onderschrijft de telemarketingcode van de DDMA en is in het bezit van het CBF-keurmerk
  • Alzheimer Nederland beschikt over de persoonsgegevens, telefoonnummer en het rekeningnummer van de donateur en heeft gecontroleerd of deze juist zijn
  • Alzheimer Nederland stuurt de donateur een schriftelijke bevestiging waarbij hij/zij in kennis wordt gesteld van de datum van (1e) afschrijving en de mogelijkheid om op te zeggen.

Waar wordt mijn geld aan besteed?

In ons online jaarverslag kunt u lezen hoe Alzheimer Nederland haar inkomsten uit onder andere donaties en giften besteedt. Alzheimer Nederland heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.

Hoe kan ik doorgeven dat ik geen of minder post van Alzheimer Nederland wens te ontvangen?

Dit kan telefonisch bij onze Publieksservice via telefoonnummer (033) 303 2502, per mail naar donateurs@alzheimer-nederland.nl of schriftelijk naar Alzheimer Nederland, Postbus 2077, 3800 CB Amersfoort. Vermeld bij schriftelijke correspondentie altijd uw relatienummer of uw huidige gegevens.

Ik ben vaste donateur. Waarom ontvang ik nog brieven?

De brieven die Alzheimer Nederland verstuurt, zijn een manier om u te informeren over onze activiteiten en geven u gelegenheid om, geheel vrijblijvend, een extra gift over te maken. Als u minder post wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij onze Publieksservice, telefoonnummer (033) 303 2502 of per e-mail: donateurs@alzheimer-nederland.nl.

Heeft de Stichting Alzheimer Nederland de ANBI-status?

Alzheimer Nederland beschikt over de ANBI-status. Vanaf 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling door de Belastingdienst aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer over onze ANBI-status.

Hoeveel bedraagt het salaris van de directeur/bestuurder?

Alzheimer Nederland houdt zich aan de beloningsnorm die in 2005 is vastgesteld door de VFI (Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen).
De directiesalarissen zijn openbaar en het is dan ook verplicht dit in het jaarverslag op te nemen. U kunt ons online jaarverslag inzien.

Hoe voorkomt Alzheimer Nederland fraude?

Alzheimer Nederland hanteert altijd het vier-ogen principe in het betalingsverkeer door een strikte functiescheiding tussen het klaarzetten van betalingsopdrachten en het autoriseren daarvan.
Daarnaast worden bankmutaties met grote regelmaat (bijna dagelijks) gemonitord en wordt er nauwgezet gewerkt aan de hand van maandelijkse budgetrapportages.