Dansworkshops voor mensen met dementie

Dansworkshops voor mensen met dementie

Tekst: Karin Opperman

Tilburg kent sinds januari 2018 een nieuwe pilot op het gebied van dementie. Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant heeft samen met Factorium Podiumkunsten een reeks dansworkshops voor thuiswonende mensen met dementie opgezet.

Tijdens de European Social Innovation Week in september bleken deze workshops al een groot succes te zijn. Daarom hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en het Factorium Podiumkunsten benaderd.

Bij de dansworkshops laten dansdocenten van Factorium de deelnemers van de dagbehandeling van Thebe, De Wever en Buitenhof kennismaken met alle facetten van dans. Creatief bezig zijn met dans en interactie kunnen ertoe bijdragen dat mensen meer plezier krijgen in bewegen. Zodoende worden motoriek, emoties, geheugen en andere neurologische gebieden aangesproken, die anders niet geprikkeld worden. En dit alles vindt plaats in een voor hen ‘vertrouwde’ omgeving.

Momenteel woont meer dan 70 procent van de mensen met dementie thuis. In de toekomst zal dit aantal naar verwachting groeien en dat vraagt om creatieve oplossingen op het gebied van vrijetijdsbesteding. De bestaande dagvoorzieningen voldoen niet meer volledig aan de veranderde behoeftes van de huidige mensen met dementie en daarom zijn initiatieven als dansworkshops nodig.

Als deze pilot slaagt, hopen we de dansworkshops te kunnen continueren en wellicht uit te zetten naar meerdere tehuizen met dagbehandelingen.

Via onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze pilot.

2018_02_25_Factorium logo.jpg

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door