De Geheugenpoli in het Alzheimer Café Roden

De Geheugenpoli  in het Alzheimer Café Roden

Het Alzheimer Café Roden- gehouden op donderdag 5 januari 2017 in Fletcher Hotel-Restaurant Langewold te Roden- had als onderwerp:  “De Geheugenpoli”. Er waren 35 bezoekers. Gastsprekers waren  Astrid Lugtenburg (GGZ Drenthe) , Rik Heideman (GGZ Drenthe) en gespreksleider was Jan Rodenboog.

Bij de geheugenpoli wordt onderzoek gedaan en begeleiding gegeven. Vooraf is een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig. Vergeten hoort bij ouder worden. Pas als het korte termijn geheugen een probleem wordt en de klachten tot problemen leiden is een verwijzing op zijn plaats. Het is een persoonlijke keus of men in een vroeg stadium de diagnose wil weten. Voor het stellen van een diagnose komt eerst de sociaal psychiatrisch verpleegkundige op huisbezoek. Daarna worden in Assen onderzoeken en testen gedaan. De familie kan dan mee. Na de diagnose volgt een gesprek en overleg over de zorg die nodig is. Als u een rijbewijs hebt en wilt houden, moet u de diagnose dementie aan het CBR doorgeven. Uw behandelend arts of psycholoog moet u hier van op de hoogte brengen. Als u geen maatregelen neemt, kunt u bij een ongeval strafbaar worden gesteld. De geheugenpoli licht geen instanties in. Er is beroepsgeheim. Om zorg te kunnen leveren is een indicatie nodig en dus een diagnose. De persoon zelf ervaart het soms niet als probleem, terwijl de omgeving het probleem wel ziet. Het advies is om er langzaam naar toe te werken omdat er wel bereidheid moet zijn van degene om wie het gaat.

In de pauze hebben de bezoekers van het Café veel met elkaar over het onderwerp gesproken.

Na de pauze werd er goed gebruik gemaakt  van het stellen van vragen en het geven van reacties. Het was een geslaagde en zeer interactieve avond.

De bloemen in de zaal werden gesponsord door Flowers en Lifestyle uit Roden,  de traktatie bij de koffie kwam van supermarkt Poeisz uit Nieuw Roden en het cadeaupakket voor de sprekers  werd door bloemenboetiek Abutilon uit  Roden ter beschikking gesteld.

De volgende bijeenkomst is donderdag 2 februari 2017. Deze avond is het onderwerp : Thuisbegeleiding bij dementie. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door