De mantelzorger centraal in Alzheimer Cafe Roden

De mantelzorger centraal in het Alzheimer Café Roden

Het Alzheimer Café Roden- gehouden op donderdag 3 november in Fletcher Hotel-Restaurant Langewold te Roden- had als onderwerp:  “De mantelzorger centraal” . Er waren 35 bezoekers. Gastspreker was  mantelzorger Lex Meuldijk uit Roden en gespreksleider was Sjaak Verster.

Lex Meuldijk vertelde over zijn vele ervaringen als mantelzorger voor zijn vrouw Rita. Rita heeft al bijna 10 jaar lang Alzheimer. Momenteel woont ze in een verpleeghuis in Norg, terwijl Lex in Roden woont. Hij bezoekt haar nu vrijwel iedere avond in het verpleeghuis. In de niet-pluis fase wilde Rita niet over haar ‘’vergeetachtige’’ zaken praten. Een huisarts kwam ook niet in beeld. Lex nam ondertussen al een aantal taken over (o.a. koken) en omdat Lex was gepensioneerd gingen ze veel reizen. Ze zijn een half jaar naar de Verenigde Staten geweest. Lex had dan meestal de leiding en het ging allemaal naar behoren. In 2010 kregen ze echter te horen dat Rita wel Alzheimer had en dit had een behoorlijke impact. Ze bleven hun (groeps)reizen met de caravan echter vervolgen en Rita bleef zo goed als ze kon bezig met haar 2 grote hobby’s lezen en tuinieren.

In 2012 verslechterde de ziekte en vanaf dat moment werd er meer hulp ingeschakeld –waaronder dagopvang en casemanagement dementie- . Lex deed ondertussen de mantelzorg zoveel mogelijk zelf, hoewel het door de vele dagelijkse problemen steeds moeilijker werd. Hij wilde zijn familie en omgeving echter weinig tot niet belasten.  Hij kwam in deze periode weinig toe aan zichzelf, maar hij had aanvaard om te zorgen voor Rita. In mei 2015 werd Rita opgenomen in een verpleeghuis te Norg en Lex heeft iets meer rust, maar toch blijft zijn tijd beperkt om aan zichzelf toe te komen. Er zijn allerlei klussen, boodschappen en organisatorische zaken zodat zijn dag zomaar weer voorbij is.

Lex gaf tot slot nog een aantal adviezen :

“Leef bij de dag”, “Blijf de positieve momenten waarderen”, “Het glas is niet halfleeg maar halfvol”, “Blijf zolang mogelijk je leuke dingen samen doen, geniet zoveel mogelijk van elkaar”, “Zolang het kan proberen thuis te blijven wonen”, “De vakantiereizen van het Hetvakantiebureau.nl zijn uitermate goed bevallen”     

In de pauze hebben de bezoekers van het Café veel met elkaar over het onderwerp gesproken.

Na de pauze werd er goed gebruik gemaakt  van het stellen van vragen en het geven van reacties. Het was een geslaagde avond, waar de mantelzorger zeer centraal stond.

De bloemen in de zaal werden gesponsord door Flowers en Lifestyle uit Roden,  de traktatie bij de koffie kwam van G&W GezondheidsWinkel Rima  uit Roden en het cadeaupakket voor de spreker  werd door Zuivelhoeve uit  Roden ter beschikking gesteld.

De volgende bijeenkomst is donderdag  1 december. Deze avond is het onderwerp : Verkeersdeelname en dementie. Gastspreker is Wiebo Brouwer ( Hoogleraar verkeerskunde aan de RUG) . U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door