Deelname onderzoek - Inlife

Samen zorgen via website Inlife

Wilt u de zorg voor iemand met dementie samen organiseren met uw familie en vrienden en/of hen meer betrekken en informeren? Dan is de nieuwe gratis website Inlife iets voor u!  

Via Inlife kunt u in een veilige online omgeving samen met betrokken familieleden, vrienden, en buren de zorg makkelijk organiseren en blijft u op de hoogte van elkaars dagelijks leven.  Onderzoekers van Universiteit Maastricht hebben Inlife ontwikkeld en zijn nu op zoek naar mantelzorgers van mensen met dementie om deze nieuwe dienst te testen.

Wie kan meedoen?

  • Mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie
  • Mensen uit heel Nederland
  • Beschikking over internet, via PC, tablet computer en/of mobiel
Screenshot van de website Inlife
Website Inlife

Wat is Inlife?
In een veilige online omgeving kunnen mantelzorgers en mensen met dementie samen met familieleden, vrienden, buren en kennissen dagelijkse gebeurtenissen, berichten en foto's uitwisselen.  De persoonlijke website biedt informatie over dementie en geeft een overzicht waarbij ondersteuning gewenst is. Zo kan de zorg samen worden vormgegeven en blijf je van elkaar op de hoogte. Inlife kunt u in uw eigen tijd binnen de thuissituatie gebruiken. 

Het houdt het onderzoek in?
Inlife wordt momenteel geëvalueerd op bruikbaarheid en effectiviteit. Tijdens het onderzoek:

  • Mag u zoveel gebruik maken van het programma als u wilt en onbeperkt mensen uitnodigen om mee te doen.
  • Tijdens het onderzoek krijgt u enkele online vragenlijsten. Met deze vragenlijsten wordt gekeken of de website goed bruikbaar en effectief is. Het invullen van de vragenlijsten duurt 30 tot maximaal 90 minuten. U kunt zelf bepalen wanneer u de vragenlijsten invult.
  • Deelname is gratis, maar in de testperiode kan slechts een beperkt aantal mensen meedoen.

Waarom Inlife?
Zorg voor een naaste met dementie is 24 uur per dag nodig. Soms kan dit best zwaar zijn. Om de zorg vol te houden is het dan fijn als u mensen om u heen heeft om dingen mee te delen of om leuke activiteiten mee te ondernemen. Vaak ervaren mantelzorgers een hoge drempel om ondersteuning te vragen, terwijl de omgeving vaak klaar staat, maar niet weet waarbij zij precies kunnen helpen. Inlife biedt een oplossing voor dit probleem door sociale steun en betrokkenheid te vergroten, zodat mantelzorgers en mensen met dementie midden in het leven kunnen blijven staan.

Meer informatie of meedoen?
Wilt u graag meer informatie of heeft u interesse in deelname, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker: