Deelname onderzoek - Parelsnoer

Bloed, hersenscan en hersenvocht voor dementieonderzoek

Bent u een patient van één van de drie Alzheimercentra in Nederland? Dan kunt u een bloedmonster, een hersenscan en eventueel hersenvocht beschikbaar stellen voor een gezamelijk wetenschappelijk onderzoek van de acht universitair medische centra in Nederland. Het zogenaamde Parelsnoer Initiatief. 

Het Parelsnoer Initiatief is een unieke samenwerking tussen universitair medische centra in Nederland. Het Initiatief, opgericht in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), coördineert het verzamelen van biomaterialen en gegevens over ziekten.  

De Alzheimer Centra maken deel uit van de 'Parel Neurodegeneratieve hersenziekten'. Dit houdt in dat ze samen met andere academische ziekenhuizen in Nederland gegevens en biomaterialen (bloed, hersenvocht enz) verzamelen van mensen met dementie. Door mee te doen aan het initiatief hopen de Alzheimer Centra de kennis over dementie te vergroten en mogelijkheden voor genezing en preventie dichterbij te brengen.

Meedoen?
Wilt u als patiënt meewerken aan het onderzoek? Vraag dan tijdens de onderzoeken in een van de Alzheimer Centra naar informatie over het 'Parelsnoer project'. Op de website van het initiatief kunt u meer informatie vinden.