Deelname onderzoek – Partner in zicht

Onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg in Maastricht zijn op zoek naar deelnemers aan 'Partner in Zicht'. Een onderzoek dat erop is gericht om partners van mensen met dementie beter te ondersteunen en overbelasting te voorkomen.

Doel
'Partner in Zicht' maakt gebruik van een elektronisch dagboek, de 'PsyMate'. De onderzoekers hopen dat dit dagboek, samen met coachgesprekken mensen kan leren welke situaties een positief gevoel geven. Positieve gevoelens zijn belangrijk voor het welbevinden en om bijvoorbeeld de draagkracht te vergroten en overbelasting te voorkomen.

Wie kan deelnemen?
Het programma Partner in Zicht is bedoeld voor partners van mensen met dementie die nog thuis wonen. Iedereen in Nederland kan deelnemen. Het programma is gratis en vrijblijvend.

De Psymate voor het onderzoek 'Partner in Zicht'
PsyMate computer

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd om het elektronische dagboek gedurende 6 weken, 3 dagen per week in te vullen. Het dagboek vraagt u op willekeurige tijdstippen hoe u zich voelt en in welke situatie u zich bevindt.

Samen met een coach wordt iedere twee weken teruggeblikt op wat is ingevuld in het dagboek. Dat kan bij u thuis, of in het ziekenhuis. De coach probeert u meer inzicht te geven in dagelijkse patronen.

Om te kijken of het programma effect heeft, vult u drie maal een vragenlijst in. Voor, direct na en twee maanden nadat u het dagboek heeft bijgehouden.

Kosten en vergoedingen
Deelname aan het onderzoek, het gebruik van de PsyMate en de coachgesprekken is gratis. Als u de coachgesprekken niet thuis, maar op het ziekenhuis in Maastricht wilt houden, krijgt u alle reiskosten vergoed.

Meer informatie en opgave
Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoeker Rosalie van Knippenberg via r.vanknippenberg@maastrichtuniversity.nl of telefoonnummer 043-3881029.