'Is dementie besmettelijk?'

Theehuismomenten

Denk je aan de Turkse cultuur, dan denk je onder meer aan groepjes mensen die samenkomen om uit van die mooie glaasjes thee te drinken. Denk je aan de Turkse gemeenschap in Nederland in relatie tot dementie? Dan denk je écht niet aan van die gezellige theemomentjes. In Drunen wel.

Tekst: Leonie Soemers

De gemeente Heusden houdt een paar keer per jaar theehuismomenten voor de Turkse gemeenschap in de moskee in Drunen. Daar komen de Turkse Nederlanders bij elkaar om thee te drinken en zich te laten informeren over dementie. Dat het een ziekte is, méér dan zomaar vergeetachtigheid. Een ziekte die niet besmettelijk is. Wat de vormen, symptomen en risicofactoren zijn. Hoe je ermee om moet gaan, wat mantelzorgers kunnen doen. En zo meer. De ene keer is een huisarts de gastspreker, dan weer een wethouder, dan weer zorgconsulenten.

Van ontkennen naar (h)erkennen

Informatie overdragen over dementie aan de Turkse gemeenschap is belangrijk. Want deze Nederlanders met een niet-westerse migranten afkomst (h)erkennen de ziekte niet; een groot aantal ontkent het eerder. En de gang naar de huisarts is niet vanzelfsprekend, alleen al door de taalbarrière. Daarbij kennen ze de weg niet in het Nederlandse zorglandschap, of het nou om hulpinstanties of regelingen gaat.

Chayenna van de Pol is projectleider van bouwen aan vertrouwen. Dit is een community of practice van de Brabantse proeftuin dementie. “Met de theehuismomenten slaan we een brug tussen de Turkse gemeenschap en de professionals. We werken daarvoor nauw samen met door het Netwerk Ouderen Migranten Brabant getrainde vrijwilligers van, die inmiddels onder de verantwoordelijkheid vallen van Alzheimer Nederland. Die zijn opgeleid als voorlichters voor de Turkse gemeenschap. Naast de tolkfunctie zorgen zij ervoor dat we deze mensen bereiken en dat ze willen samenkomen om over dementie praten.”

Leergierig en kritisch

De 4 bijeenkomsten in 2017 trokken leergierig én kritisch publiek, wat boeiende dialogen en belangrijke kennisuitwisseling opleverden. Wat in Heusden als een pilot begon, is daar door het succes inmiddels structureel ingebed. En de uitrol over de regio is begonnen: Tilburg heeft aangegeven interesse te hebben voor een eigen, vergelijkbaar initiatief.

Zoals de planning voor komend jaar is, zijn er na februari ook theehuisbijeenkomsten in april en november. Elke bijeenkomst is bij de moskee aan de Wilhelminastraat 18 in Drunen. Wilt u op de hoogte blijven van de data en nieuwe bijeenkomsten? Houd dan onze website of die van de Brabantse proeftuin dementie in de gaten.

Theehuismomenten-1.jpg

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door