Dementie fasen

Dementie is een progressieve ziekte die verloopt in fases. Het verloop van dementie verschilt per vorm en per persoon. Globaal onderscheiden we drie stadia; de vroege fase, de middenfase en de late fase van dementie.

Vroege fase dementie

Dementie begint meestal met kleine veranderingen in gedrag, functioneren en persoonlijkheid. Die veranderingen kunnen zich uiten in geheugenproblemen, meerdere kleine beroertes of tia’s, spraakproblemen, depressiviteit of egoïstisch en gevoelloos gedrag. Deze veranderingen kunnen ook toegeschreven worden aan ouderdom, een burn-out of aan een ingrijpende gebeurtenis in het leven. Daarom is het stellen van een diagnose in deze fase niet altijd even makkelijk.

Dementie herkennen en symptomen

Doe de geheugentest

Middenfase dementie

De veranderingen verdwijnen niet. Ze worden erger en breiden zich uit. Dagelijkse handelingen van tandenpoetsen tot aan autorijden gaan moeizamer. De persoon met dementie wordt steeds afhankelijker omdat het niet altijd meer lukt om vanzelfsprekende handelingen zelfstandig uit te voeren. De mantelzorger krijgt steeds meer zorgtaken. Is er nog geen diagnose, dan kan deze nu vaak wel worden gesteld. De diagnose geeft vaak rust, maar heeft ook veel impact. Wat komt er op u af? Hoe kunt u het beste omgaan met dementie? 

Omgaan met dementie

Late fase dementie

Meestal duurt het jaren voordat deze fase aanbreekt. In dit stadium van dementie zijn de hersenen dusdanig beschadigd dat zelfstandig functioneren niet meer mogelijk is. De persoon met dementie is afhankelijk van de omgeving. Soms kan de zorg in de thuissituatie worden gegeven met hulp van mantelzorgers, beroepskrachten en wellicht vrijwilligers. Vaak is er zoveel zorg nodig dat thuis wonen niet meer gaat en opname in een zorginstelling noodzakelijk is.

Wat moet ik regelen

Levensverwachting dementie

Zoals er veel verschillende vormen van dementie zijn, zo zijn er uiteenlopende termijnen van levensverwachting. In het algemeen gezegd, ligt de verwachting tussen de één en de twintig jaar. Voor de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, is de gemiddelde levensverwachting acht tot tien jaar.