Het indelen van dementie in fases heeft ook belangrijke nadelen. De indeling is heel algemeen en deelt iedereen met dementie in een paar groepen in. Het houdt daardoor minder rekening met wat iemand nog wél kan en wil. Ook met de persoonlijke behoeftes en verlangens wordt minder rekening gehouden. Zorgverleners leren daarom tegenwoordig steeds vaker andere beschrijvingen van dementie. Zo gaat persoonsgerichte dementiezorg uit van de specifieke en individuele belevingswereld van de persoon met dementie en de naaste. Bij ‘positieve gezondheid’ draait het om het vermogen om je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en niet om de ziekte zelf.