Diagnose en behandeling van dementie

Is deze vergeetachtigheid normaal of is het beginnende dementie? En als het dementie is, hoe zit het dan met de behandeling? Deze vragen kunnen bij u spelen als u of iemand in uw omgeving last krijgt van geheugenproblemen en gedragsveranderingen. Het vaststellen van de diagnose alzheimer of een andere vorm van dementie begint met een bezoek aan de huisarts. Is er sprake van dementie, dan volgt behandeling. Soms met medicatie, maar vaak ook niet.

Vaststellen van de diagnose

Het vaststellen van dementie gebeurt niet van de een op de andere dag. Vaak gaat er een periode van onzekerheid aan vooraf. De eerste stap richting een diagnose is een bezoek aan de huisarts. Vermoedt de huisarts dat er daadwerkelijk sprake is van dementie, dan verwijst hij door naar een specialist. De specialist stelt uiteindelijk vast of er sprake is van dementie en welke ziekte de dementie veroorzaakt. De eerste test die wordt gebruikt bij een vermoeden van dementie is de MMSE.

Meer over het vaststellen van dementie

Meer over de MMSE test
 

Na de diagnose – de casemanager

Waar kunt u terecht voor zorg? En welke zorg hebt u nodig? Er zijn in Nederland veel verschillende instanties die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om een weg te vinden tussen al deze opties. Een onafhankelijk casemanager dementie kan u helpen om de juiste keuzes te maken. Soms heet dit een trajectbegeleider of dementieconsulent. Hij wijst u als mantelzorger de weg, is een luisterend oor en begeleidt uw naaste met dementie. Iedereen met dementie heeft recht op begeleiding door een casemanager. Daarnaast blijft de huisarts een belangrijk aanspreekpunt in de zorg.

Lees meer over de casemanager
 

Behandeling

Dementie is (nog) niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en symptomen wel worden geremd. Dit kan soms met medicatie. Daarnaast is er nog veel dat gedaan kan worden om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan. Ook is het van belang te lezen over dementie en het omgaan met iemand met dementie.

Voor  mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen zijn er veel mogelijkheden voor opvang, activiteiten en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan dagopvang, zorgboerderijen en ontmoetingscentra in de wijk.

Lees meer over het omgaan met dementie
 

Medicijnen tegen dementie

Een medicijn dat dementie geneest is er nog niet. Wel zijn er medicijnen op de markt die de ziekte afremmen en de effecten van dementie verminderen. Deze worden soms voorgeschreven bij alzheimer of Lewy Body dementie. Ook zijn er medicijnen die bepaalde symptomen van dementie kunnen bestrijden, zoals somberheid, angst en slapeloosheid.

Lees meer over medicijnen tegen dementie
 

Behandeling zonder medicatie

Medicijnen tegen dementie kunnen soms vervelende bijwerkingen hebben. En ze werken niet bij iedereen even goed. Gelukkig zijn er behandelingen zonder de medicatie die een positief effect hebben op dementie en de kwaliteit van leven van de persoon met dementie. Denk bijvoorbeeld aan bewegen, logopedie, en het zoveel mogelijk (sociaal) actief blijven.

Lees meer over behandeling zonder medicatie
 

Wat is goede zorg?

Zorgverleners hebben afgesproken zich in te spannen om te werken volgens de Zorgstandaard Dementie. In de brochure Zorgstandaard Dementie leest u de tien voorwaarden waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Ook staat er in de brochure wat u van zorgverleners mag verwachten.

Lees meer over het omgaan met dementie op dementie.nl
 

Hulp & Advies

Heeft u een vraag, bent u op zoek naar praktische tips over dementie of bent u benieuwd hoe anderen ermee omgaan?

Vraag de brochure 'Diagnose dementie, en nu?' aan

In nauwe samenwerking met mensen met dementie en mantelzorgers heeft Alzheimer Nederland de brochure ‘Diagnose dementie, en nu?' gemaakt. In deze brochure staat veel informatie over dementie en het omgaan hiermee. U vindt er de antwoorden op veel vragen.

Vraag de brochure aan