Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Oxytocine is een hormoon dat letterlijk ‘snelle baring’ betekent. Artsen gebruiken het daarom om weeën op te wekken of om de borstvoeding te bevorderen. In het lichaam speelt het echter ook een rol bij de hechting tussen moeder en kind, het ontstaan van vriendschappen en met gevoelens van plezier. Deze positieve effecten zouden mensen met dementie kunnen helpen.

Oxytocine en gedragsveranderingen

Een Canadese onderzoeksgroep heeft het hormoon onderzocht bij mensen met frontotemporale dementie. Bij deze vorm komen vaak gedragsveranderingen voor, zoals agressie, impulsief gedrag of juist lusteloosheid. In deze kleine studie van één week zagen ze een kleine afname van lusteloze gevoelens en agressie. Aan de andere kant vonden ze ongepast seksueel gedrag als bijwerking van het hormoon. Op dit moment loopt er een vervolgonderzoek, de onderzoekers verwachten hiervan in het najaar van 2023 de eerste resultaten.

Oxytocine en geheugenklachten

Universiteit Maastricht deed in 2022 met financiering van Alzheimer Nederland ook onderzoek naar dit hormoon. De onderzoekers keken of oxytocine bij muizen met alzheimerschade, het geheugen kon verbeteren De eerste resultaten hiervan waren hoopvol, maar dat betekent volgens de onderzoekers niet dat oxytocine mensen met alzheimer kan helpen. Daarvoor is nog veel onderzoek bij mensen nodig om te kijken of het werkelijk effect heeft en of de bijwerkingen meevallen.

Voedingssupplementen of diëten

Op internet zijn er allerlei diëten, voedingsmiddelen en pillen te vinden die claimen dat ze de hoeveelheid oxytocine kunnen verhogen. Of de claims van deze middelen waar zijn, is echter zeer de vraag. Het is niet bekend of de middelen ervoor zorgen dat oxytocine ook vrijkomt in het bloed en zo de hersenen bereikt. Goed wetenschappelijk onderzoek hiernaar bij mensen ontbreekt.

Voorschrijven door artsen

Op dit moment is er te weinig onderzoek gedaan om oxytocine veilig in te kunnen zetten voor dementie. De werking en bijwerkingen bij de doelgroep moeten op de korte en langere termijn nog beter worden aangetoond.

Kun je zelf meer oxytocine vrijmaken?

Gelukkig is er een eenvoudig recept voor het vrijkomen van het hormoon. Knuffelen, lachen en plezier maken. Net als bij iedereen is dit voor mensen met dementie belangrijk voor het vrijkomen van oxytocine en een plezierig gevoel. Op onze website vind je veel tips over plezierige activiteiten. Ook als dit door gedragsverandering minder makkelijk gaat.