Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Fluoride zit van nature in de bodem en komt zo in het grondwater terecht. Ook kan de stof toegevoegd worden aan tandpasta, spoelwater of flosdraad. Het zorgt dan voor sterker tandglazuur. Dit fluoride bereikt via het afvoerputje het oppervlaktewater. Grondwater en oppervlaktewater worden gebruikt voor ons kraanwater, op deze manier komen kleine hoeveelheden fluoride in ons drinkwater terecht.   

Onderzoek fluoride en dementie  

Er is niet veel onderzoek gedaan naar fluoride en dementie. Het onderzoek dat er is, is kleinschalig en daardoor erg vatbaar voor toevallige uitkomsten. Uit een studie uit Schotland bleek dat een klein beetje meer fluoride in drinkwater een licht verhoogd risico op dementie gaf. Een Amerikaanse studie vond tegenovergestelde resultaten. Zij lieten zien dat het gebied met het meeste fluoride in het drinkwater juist het minste aantal dementiegevallen had.  

Fluoride geen oorzaak van dementie  

Het is duidelijk dat fluoride geen oorzaak is van dementie. In theorie zou het de kans wat kunnen vergroten of verkleinen. Maar het is nog lang niet zeker of dat ook echt zo is. Het lijkt erop dat er geen duidelijk verband is, anders zouden alle onderzoeken hetzelfde resultaat moeten laten zien.    

Is fluoride schadelijk voor je gezondheid? 

Een hele hoge dosering fluoride kan schadelijke effecten hebben voor je gezondheid. Het is goed om te beseffen dat de hoeveelheid fluoride in ons drinkwater erg laag is en niet schadelijk is. Ook in tandverzorgingsproducten zitten hele lage doseringen. In de onderzoeken naar fluoride waren de hoge doseringen fluoride in drinkwater veel hoger dan bij ons in Nederland. Zo’n 14 tot 100 keer zo hoog. Met Nederlands drinkwater en normaal gebruik van tandpasta hoef je je dus geen zorgen te maken over fluoride.