Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De overheid geeft via het Bureau voor Medicinale Cannabis informatie over wiet. In de patiëntenfolder is te lezen dat medicinale cannabis voornamelijk wordt ingezet om pijnklachten te bestrijden, maar soms ook wordt gebruikt tegen onrust, slapeloosheid of spasmen. Ook wordt het gebruikt tegen de misselijkheid die kan ontstaan na een chemokuur bij de behandeling van kanker. Medicinale cannabis wordt gebruikt door het te verdampen, maar is ook als thee beschikbaar. Het roken van cannabis wordt afgeraden, omdat dat de gezondheid kan schaden en bijvoorbeeld ontstekingen van de luchtwegen kan veroorzaken.

Wietolie

De verhalen op internet over wiet en alzheimer gaan meestal niet over medicinale cannabis, maar gaan over wietolie. Wietolie wordt gemaakt door de werkzame stoffen uit wiet te extraheren. Extraheren is het oplossen van deze stoffen, in alcohol of een ander oplosmiddel. Daarmee is wietolie een alternatieve manier om de werkzame stoffen binnen te krijgen. Er zijn echter veel verschillende vormen van wietolie. Sommige bevatten THC (de stof waar je high van wordt) en cannabidiol. Andere bevatten alleen cannabidiol. Ook de sterkte van de olie kan erg verschillen. Afhankelijk van de gebruikte wietplant en de mate van verdunning.

Andere effecten van wiet?

Medicinale cannabis wordt ingezet voor de bestrijding van pijnklachten, misselijkheid en onrust. Op internet kun je echter verhalen lezen dat wiet allerlei kwalen kan genezen. Van kanker tot ADHD en van astma tot de ziekte van Parkinson. De betrouwbaarheid van dat soort verhalen is echter niet na te gaan en lijken op basis van het beschikbare onderzoek onwaarschijnlijk. Wietolie lijkt een nieuwe gezondheidshype.

Onderzoek wiet en onrust door dementie

Het onderzoek naar wiet en dementie richt zich op het tegengaan van pijn en onrust bij dementie. De ervaringen zijn verschillend. Het grootste onderzoek, is een recent Nederlandse onderzoek naar de werkzame stof THC in tabletvorm (Namisol). Dit toonde helaas geen werkzaamheid aan bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Naast de Nederlandse studie, zijn er de afgelopen twintig jaar wereldwijd maar enkele studies uitgevoerd, met wisselende resultaten.

Update 2020: In de afgelopen jaren zijn er enkele studies uitgevoerd naar THC tegen onrust bij dementie. Deze studies lieten helaas geen effect zien van THC op onrust bij mensen met dementie.

Andere onderzoek naar wiet en dementie

Onderzoek naar andere effecten van cannabis op de ziekte van Alzheimer zijn er nauwelijks gedaan. Enkele muizenstudies lieten een positief effect zien van de werkzame stof, maar dat zegt helaas weinig. Andere stoffen, met meer kansrijke resultaten bleken uiteindelijk niet te werken bij mensen. Tot nu toe zijn de effecten die in muizen werden aangetoond niet zo gunstig, dat ze hebben geleid tot een onderzoek bij mensen met dementie.

Baat het niet, dan schaadt het niet?

Op internet zijn allerlei positieve verhalen te vinden over wiet. Ook zijn er handleidingen te vinden om zelf bijvoorbeeld wietolie te maken en in te nemen. Maar is dat verstandig? Net als ieder medicijn heeft wiet werkingen en bijwerkingen. Mensen met dementie zijn vaak extra kwetsbaar voor bijwerkingen. Zo vond de Nederlandse studie al bij hele lage dosering, dat een kleine 10% van de deelnemers last had van bijwerkingen, zoals duizeligheid, vermoeidheid en onrustig gevoel. Ook nam bij de meeste deelnemers het aantal hartslagen per minuut en de bloeddruk toe.

Bovenstaande zijn de resultaten van onderzoek naar een pil met een vaste hoeveelheid werkzame stof, waarbij de deelnemers in het verpleeghuis 24uurs begeleiding en toezicht hadden. De hoeveelheid werkzame stof van wiet uit een koffieshop kan per keer verschillen en daarmee ook de bijwerkingen. Voor iemand met dementie kan het gevoel om high te zijn erg veel verwarring oproepen. De mogelijke sufheid, het verminderde reactievermogen en slechtere motoriek kan het risico op vallen vergroten. Daarnaast komen ook hartproblemen vaak voor bij ouderen en wiet heeft daar een negatief effect op. De overheid waarschuwt in de patiëntenfolder verder voor de mogelijke vervuiling van wiet uit een koffieshop door zware metalen, bestrijdingsmiddelen, bacteriën en schimmels.

Aanbevelingen Alzheimer Nederland

Wiet lijkt weinig toe te voegen aan de beschikbare behandelingen van pijn en/of onrust bij dementie. In theorie is medicinale cannabis echter interessant, als bestaande middelen geen effect hebben of teveel bijwerkingen geven. Het gebrek aan onderzoek hiernaar maakt dat echter speculatief. Weinig (huis)artsen schrijven medicinale cannabis daarom voor. Zonder controle van een arts gebruik maken van wiet is vanwege mogelijke bijwerkingen en problemen met dosering onverstandig en bovendien zijn de kosten hoog. Overigens wordt medicinale cannabis ook met recept van een (huis)arts voor de bestrijding van onrust bij dementie niet vergoed door de meeste, zo niet alle, zorgverzekeraars.